با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Tejarat
گشایش اعتبار اسنادی:

به منظور تامین ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز طرحهای ایجادی و یا توسعه  بانک تجارت از طریق انعقاد قرار داد مشارکت مدنی (در قالب طرح یا طرح توسعه) و یا به صورت موردی و از طریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می نماید.

در صورتیکه گشایش اعتبار اسنادی در قالب طرح یا طرح توسعه صورت پذیرد، شرایط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی طرح (بند1) حاکم خواهد شد. چنانچه گشایش اعتبار اسنادی به صورت موردی صورت پذیرد حداقل 10 درصد ارزش ماشین آلات به عنوان پیش پرداخت  از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد از مشتری نقداً دریافت و یا اینکه در قالب انعقاد قراردادفروش اقساطی، اسناد حمل تحویل مشتری شده و شرایط عقد فروش اقساطی ماشین آلات، تجهیزات و ابزار کار حاکم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز :

1-  مدارک ثبتی شرکت و کپی شناسنامه مدیران و سهامداران عمده

2-  تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی و خدماتی

3-  پروانه بهره برداری

4-  کارت بازرگانی

5-  پروفرمای ماشین آلات خارجی

6-  صورت های مالی دو سال قبل

7-  تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل

8-  فرم ثبت سفارش


صفحات مرتبط با بانک تجارت در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● مشارکت مدنی طرحها
● فروش اقساطی سهم الشرکه
● اجاره بشرط تمليک
● جعاله
● قرض الحسنه
تبليغات