با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Tejarat
اجاره به شرط تملیک
ماده 12 از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مقرر داشته،بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور کشاورزی ، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.

تعریف : تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط بانک (به عنوان موجر) به مدت معین برای اجاره، مشروط بر اینکه در صورت تسویه کامل بدهی در پایان مدت قرارداد اجاره، مشتری (مستاجر) مالک اموال مورد اجاره گردد.

شرایط متقاضی :

-         دارا بودن اهلیت قانونی

-         داشتن مجوزات لازم درخصوص بهره برداری از اموال اجاره یا داشتن تجربه کافی در امور بهره گیری از آن

-         توانایی لازم جهت پرداخت اجاره بها

-         نداشتن سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و بدهی معوق)

شرایط تسهیلات :

-         نوع مصرف : جهت اموال منقول و غیرمنقول

-         مدت : میان مدت و بلندمدت

-         حداکثر تسهیلات : 80 درصد مبلغ ارزیابی بانک

-         هزینه های نقل و انتقال اموال غیرمنقول در دفترخانه به عهده مشتری می باشد.

-         بیمه نمودن مورد اجاره با هزینه مشتری تا پایان مدت قرارداد

-         عدم واگذاری عین یا منافع عین مستاجره به اشخاص دیگر

-         مستاجر حق تغییر محل، تغییر شکل و یا هر نوع دیگر را در عین مستاجره بدون موافقت بانک را ندارد.

شرایط اموال مورد اجاره :

-         از نوع اموالی باشد که مستقلاً قابلیت نقل و انتقال قانونی را از نظر مالکیت داشته باشد.

-         طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال نباشد.

-         اموال مورد نظر نباید مصرف انحصاری داشته و یا بر اثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد.

مراحل اعطای تسهیلات :

-         ارائه تقاضای استفاده از تسهیلات اجاره به شرط تملیک به شعبه مربوطه

-         ارائه پیش فاکتور در مورد اموال منقول قابل خرید از داخل کشور

-         ارائه پروفرما در مورد اموال منقول وارداتی (خرید خارجی)

-         پرداخت مبلغ ارزیابی، در صورتیکه مال الاجاره ساختمان باشد.
-    ارائه پروفرما در مورد اموال منقول وارداتی ( خرید خارجی)

-         واریز مبلغ پیش پرداخت تعیین شده (حداقل 20 درصد قیمت اموال) به حسابهای مربوطه پس از موافقت اعطای تسهیلات.

-         ارائه وثایق مورد نظر بانک

-         تعیین میزان کل مال الاجاره و اقساط مربوطه پس از محاسبه سود

-     انعقاد قرارداد منوط به آماده تحویل بودن مال موضوع اجاره بوده و قرارداد اجاره، به صورت عادی داخلی بین بانک و مشتری منعقد می شود.

-     قبض پرداخت اقساط به تعداد اقساط به امضای مشتری رسانیده و قبض مذکور نقش اسناد اجاره ای را دارا بوده و مبین تعهد خریدار در جهت پرداخت مبالغ معین در سررسیدهای معین می باشد.

نحوه تسویه قرارداد :

با پرداخت آخرین قسط اجاره، چنانچه مشتری به کلیه تعهدات خود در طول مدت اجاره عمل نموده و هیچگونه بدهی از بابت مال الاجاره نداشته باشد، اقدامات لازم توسط بانک به منظور تنظیم اسناد به نام مستاجر، انجام خواهد گرفت.


صفحات مرتبط با بانک تجارت در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● مشارکت مدنی طرحها
● فروش اقساطی سهم الشرکه
● گشایش اعتبار اسنادی
● جعاله
● قرض الحسنه
تبليغات