با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موبایل بانک و SMS بانک

Bank Eghtesad e Novin
صفحه اول > موبایل بانک و SMS بانک > بانک اقتصاد نوين >
معرفی موبایل بانک اقتصاد نوین
"موبايل بانك" يكي از خدمات بانكداري الكترونيكي بانك اقتصاد نوين است كه از طريق تلفن همراه به مشتريان بانك ارائه مي‌شود. با بكارگيري خدمات "موبايل بانك" مشتريان بانك اقتصاد نوين مي‌توانند بصورت شبانه‌روزي و با استفاده از تنها يك گوشي تلفن همراه، به اطلاعات حساب بانكي خود دسترسي يافته، به كارت/حساب ديگري در بانك اقتصاد نوين پول انتقال داده و از طريق "موبايل بانك" هزينه قبض‌هاي خدمات شهري مثل آب، برق و تلفن را پرداخت نمايند.
براي استفاده از "موبايل بانك" به امكانات زير نياز داريد:
  • يك گوشي تلفن همراه
  • يك حساب بانكي نزد بانك اقتصاد نوين به همراه كارت بانكي مرتبط با حساب
  • برنامه نرم‌افزاري "موبايل بانك"، كه بايد روي گوشي تلفن همراه شما نصب شود

پس از نصب و راه‌اندازي نرم‌افزار "موبايل بانك" بر روي گوشي تلفن همراه‌تان شما مي‌توانيد در هر زمان از شبانه‌روز:

  • از موجودي حساب خود مطلع شويد
  • هزينه قبض‌هاي خدمات شهري خود (مثل آب، برق، تلفن، ...) را پرداخت نماييد
  • از كارت بانكي‌تان به كارت بانكي ديگر مشتريان بانك اقتصاد نوين وجه انتقال دهيد
  • شش گردش نهائي حساب خود را ببينيد
براي دريافت و نصب نرم‌افزار "موبايل بانك" بر روي گوشي تلفن همراه‌تان مي‌توانيد به يكي از دو روش زير عمل كنيد:

1- دريافت برنامه موبايل بانك از طريق شبكه اينترنت: براي دريافت برنامه مورد نياز ابتدا به وب سايت سامانه بانكداري همراه بانك اقتصاد نوين كه به همين منظور آماده شده مراجعه كنيد. (اگر در هنگام دريافت برنامه از وب سايت سامانه بانكداري همراه بانك اقتصاد نوين دچار مشكل شديد، لطفا توضيحات مندرج در فايل "رفع مشكل" را كه براي همين منظور تهيه شده مطالعه فرماييد)
پس از قرار گرفتن نرم‌افزار در رايانه‌تان، آن را از طريق كابل ارتباطي با گوشي همراه (يا هر وسيله ديگري كه با كمك آن مي‌توانيد داده و اطلاعات بر روي گوشي منتقل نماييد) به روي گوشي منتقل نماييد.

2- دريافت برنامه "موبايل بانك" از طريق Bluetooth و در محل شعبه‌هاي بانك اقتصاد نوين: براي تسهيل دريافت نرم‌افزار "موبايل بانك"، بانك اقتصاد نوين در محل بعضي از شعبه‌هاي خود اقدام به نصب ميزبان‌هاي Bluetooth نموده است. به اين ترتيب شما در هنگام حضور در محل اين شعبه‌ها، با روشن كردن امكان Bluetooth گوشي همراه خود مي‌توانيد نرم‌افزار "موبايل بانك" را با اتصال به ميزبان مذكور دريافت نماييد

صفحات مرتبط با بانک اقتصاد نوين در قسمت موبایل بانک و SMS بانک
● فهرست شعب مجهز به تجهيزات Bluetooth Server
● نکاتی در مورد استفاده از موبایل بانک
تبليغات