با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موبایل بانک و SMS بانک

Bank Parsian
صفحه اول > موبایل بانک و SMS بانک > بانک پارسيان >
دريافت صورتحساب از تلفن همراه
سيستم ارسال صورتحساب از طريق تلفن همراه (SMS) يکي از سامانه هاي اطلاع رساني بانک پارسيان مي باشد . اين سيستم اطلاعات مربوط به تراکنش هاي حساب را بصورت روزانه به شماره تلفن همراه معرفي شده توسط مشتري ، ارسال مي نمايد
راهنماي استفاده از سيستم
کليه مشتريان با مراجعه به يکي از شعب در سراسر کشور مي توانند فرم مربوطه را تکميل و به شعبه ارائه دهند،‌ سرويس مزبور پس از تأييد رئيس شعبه و ثبت در سيستم براي متقاضيان فعال ميگردد.

تبليغات