با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موبایل بانک و SMS بانک

Bank Parsian
صفحه اول > موبایل بانک و SMS بانک > بانک پارسيان >
سيستم پاسخگويي به پيام کوتاه مشتريان
سيستم پاسخگويي به پيام کوتاه بانک پارسيان SMS On Demand (S.O.D گام جديدي در جهت دستيابي به اهداف بانک در زمينه بانکداري موبايل(SMS Banking) و ارائه خدمات اطلاع رساني نوين به مشتريان بانک پارسيان مي باشد. جهت استفاده از خدمات S.O.D، مشتريان مي توانند با ارسال پيام کوتاه در قالب الگويي خاص به يکي از شماره هاي اعلام شده، پاسخ خود را دريافت نمايند.


در حال حاضر خدمات اين سرويس شامل موارد زير است:
 ارسال نرخ سود سپرده ها با امکان انتخاب زبان و نگارش پيام کوتاه دريافتي به صورت فارسي، انگليسي و يا فارسي با نگارش انگليسي براي عموم - ارسال راهنماي شعب بانک پارسيان

و خدمات خاص آن شامل خدمات دريافت صورت وضعيت حساب از قبيل :
 دريافت موجودي فعلي
 موجودي در يک تاريخ خاص
  خلاصه وضعيت حساب طي سه تراکنش آخر حساب
 لاصه وضعيت حساب در يک تاريخ خاص
 صورت وضعيت چک

همچنين امکان استفاده از راهنماي کلي و خاص جهت استفاده از هر يک از سرويس هاي مذکور همراه با امکان انتخاب زبان و نگارش پيام راهنماي دريافتي به صورت فارسي، انگليسي و يا فارسي با نگارش انگليسي توسط اين سرويس فراهم مي باشد.

لازم به ذکر است که خدمات S.O.D بانک پارسيان در تمام ايام هفته به صورت 24 ساعته فعال بوده و مشتريان جهت استفاده از سرويسهاي خاص صورت حساب مي بايست از متقاضيان دريافت پيام کوتاه بانک پارسيان براي صورت حساب خود باشند.
مشتريان محترمي که قبلا از سامانه اطلاع رساني SMS بانک پارسيان استفاده نکرده اند، مي توانند جهت درخواست فعال شدن سرويس، به يکي از شعب بانک پارسيان مراجعه نمايند.
نرم افزار موبايل بانک پارسيان
برنامه کاربردي موبايل بانک پارسيان (Parsian Mobile Banking (PMB ، گام جديدي در جهت دستيابي به اهداف بانک در زمينه بانکداري موبايل (Mobile Banking) و ارائه خدمات اطلاع رساني نوين به مشتريان مي باشد.

اين برنامه که قابل نصب روي کليه گوشي هاي موبايل در برگيرنده فن آوري جاوا مي باشد ، به منظور رفاه و آسايش بيشتر مشتريان در استفاده از خدمات سيستم پرسش و پاسخ بانک پارسيان (SOD) در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب که مشتري با دريافت برنامه PMB از سايت و نصب آن روي گوشي موبايل خود ، مي تواند بدون نياز به ارسال پيامهاي کوتاه تقاضا به صورت دستي و تنها با انتخاب منوي مربوطه از روي گوشي خود ، از کليه خدمات خاص و عام سيستم PMB استفاده نموده و از جزئيات فعاليتهاي بانکي حساب خود بدون نياز به مراجعه به شعبه مطلع گردد.

لازم به ذکر است که خدمات PMB بانک پارسيان در تمام ايام هفته به صورت 24 ساعته فعال بوده و مشتريان جهت استفاده از سرويسهاي خاص صورت حساب مي بايست از متقاضيان دريافت پيام کوتاه بانک پارسيان براي صورت حساب خود باشند.

تبليغات