با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موبایل بانک و SMS بانک

Bank Refah
صفحه اول > موبایل بانک و SMS بانک > بانک رفاه >
پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه
New Page 1

با استفاده ازنرم افزار S.O.D و انتخاب منوی پرداخت قبوض ( Bill Payment )  شماره شناسایی قبض و شماره پرداخت قبض مورد نظر خود را وارد نماید. به عنوان مثال : شماره شناسنامه قبض (3384979000140) شماره شناسایی پرداخت (4160453)

پس از وارد نمودن شماره شناسایی قبض و شماره پرداخت، سیستم پس از کنترل و اطمینان از صحت آن مشخصات قبض مورد نظر را جهت کنترل نهائی به مشتری ارائه می نماید. به عنوان مثال : شماره پرونده ( 33849790)، کد شرکت صادر کننده قبض (001)، نوع قبض (تلفن)‌، مبلغ قبض (41000)، سال (6)، دوره (4)

سیستم گوشی موبایل قبل از ارسال خودکار SMS، تایید اجرای عملیات را از مشتری سوال خواهد کرد. شکلروبرو یک نمونه از این فرایند را نشان می دهد.

پس از تایید عملیات هنگامی که ارسال با موفقیت انجام پذیرفت پیغام ارسال (Send ) صادر می شود و در غیر این صورت پیغام خطا نمایش داده می شود. ضمناً به منظور حفظ امنیت، هیچ کدام از پیام های ارسال شده در گوشی موبایل ( در شاخه Send items ) ذخیره نمی شوند.

تبليغات