با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موبایل بانک و SMS بانک

Bank Saman
صفحه اول > موبایل بانک و SMS بانک > بانک سامان >
امکانات موبایل بانک سامان

سرويسي بسيار مدرن با بهره گيري از جديدترين دستاوردهاي جهاني تکنولوژي (wap,sms) طراحي شده است.

 با امکانات:

  • نمايش موجودي حساب
  • نمايش گردش حساب
  • مسدود کردن چک و کارت
  • ارايه مشاوره هوشمند درباره سود سپرده ها و کارمزد تسهيلات
  • اطلاع در مورد واريز و برداشت از حسابها
  • اطلاع در مورد وصول برگشتي چک هاي واگذاري
تبليغات