با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موبایل بانک و SMS بانک

Bank Sepah
سپه‌پیام (SMS Banking) سیستمی است که بر اساس آن مشتریان بانک می‌توانند گردش عملیات بانکی و مانده حساب‌های خود را به صورت پیام نوشتاری بر روی صفحه نمایش تلفن همراه دریافت نمایند. کلیه دارندگان هر یک از حساب‌های شعب که دارای تلفن همراه هستند می‌توانند با تکمیل فرم استفاده از سپه‌پیام و ارائه قبض یا شناسنامه تلفن همراه نسبت به استفاده از مزایای سیستم اقدام نمایند.

صفحات مرتبط با بانک سپه در قسمت موبایل بانک و SMS بانک
● بانكداري همراه (Mobile Banking)
تبليغات