با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موبایل بانک و SMS بانک

Bank Sarmayeh

با توجه به اهميت دسترسي آسان و سريع به خدمات بانكي، بانك سرمايه زمينه استفاده از تلفن هاي همراه را در جهت دريافت اين خدمات هموار ساختهاست. براي استفاده از سيستم اس ام اس بانك سرمايه كافيست به شعب بانك مراجعه نمودهو براي دريافت اين سرويس درخواست دهيد. سپس مي توانيد عمليات بانكي مورد نظرخود را به صورت پيام كوتاهبه شماره 100088ارسال نماييد.

خدماتی که از طریقاس ام اس بانكبه مشتریان گرامی ارائه می شود عبارتند از:


دريافت موجودي حساب 
دريافت گردش حساب
دريافت گردش حساب در بازه زماني دلخواه
دريافت گردش روزانه حساب
دريافت چند گردش آخر حساب  دريافت چند گردش حساب در بازه زماني دلخواه
دريافت اطلاعات وام هاي دريافتي

تبليغات