با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موبایل بانک و SMS بانک

Bank Sina
صفحه اول > موبایل بانک و SMS بانک > بانک سينا >
راهنمای استفاده از خدمات SMS بانک

نحوه درخواست استفاده از سرويس  SMS بانک:

تمامی مشتريانی که دارای حساب متمرکز بانکی می­ باشند می­ توانند با مراجعه به هر يک از شعب بانک و تکميل فرم درخواست خدمات نوين بانکی نسبت به برقراری ارتباط جهت استفاده از سرويس SMS بانک اقدام نمايند.

 

 • توجه: ­فرم ­درخواست­ سرويس های نوين بانکی می­ بايست پس از تکميل توسط مشتری جهت برقراری ارتباط با هريک از حسابهای درخواستی از طريق شعب به واحد کارتهای بانکی ارسال گردد.

 

  • خدمات قابل ارائه از طريق سيستم SMS بانک: 
 • اعلام موجودی سپرده  CIF bo [Accounts]
 • اعلام موجودی سپرده به صورت متوالیCIF bp Period [Accounts]
 • اعلام گردش روز سپرده  CIF so [Accounts]
 • اعلام گردش روز سپرده به صورت متوالی CIF sp Period [Accounts]
 • اعلام چند گردش آخر سپرده CIF no Count [Accounts]
 • اعلام چند گردش آخر سپرده به صورت متوالی CIF np Period Count [Accounts]
 • غير فعال نمودن سينا کارت CIF hc CardNumber
 • لغو عمليات درخواستی قبلی در صورت تمايل  CIF cr Request Code
 • لغو يک رشته عمليات درخواستي مربوط به عمليات بصورت متوالي مي باشد و از طريق وارد کردن کد درخواست مربوطه در دستور فوق امکان پذير است.

‌‌‌‌‌‌کد مذکور(( Request Code در انتهاي پيغام‌هاي مربوط به آن رشته عمليات که براي مشتري فرستاده مي‌شود، وجود دارد.

 •        رعايت حروف کوچک و بزرگ در فرمت دستور الزامی نمی باشد.

 

تعاريف

 

1. Accounts: شامل يك يا چند شماره سپرده مي‌باشد. اين شماره شامل کد شعبه، نوع سپرده، شماره مشتري (CIF) و سريال سپرده مي‌باشد كه با خط فاصله(-) از هم جدا    مي شوند.

مثال:

 

13         -           200       -           800       -           114

سريال                شماره               نوع                    كد

سپرده               مشتري              سپرده               شعبه 

 

 

2. CIF: در واقع همان شماره مشتري مي‌باشد و نحوه استخراج آن از روی عدد 16 رقمی کارت به ترتيب زير است:

 

مثال 1: در مثال مقابل شماره مشتری 194 می­باشد.    1946    0000    4611     6393

مثال 2: در مثال مقابل شماره مشتری 3598417 می­باشد. 4178   3568  4611    6393

3.       Period: عددي است که فواصل اجراي دستور را بر حسب روز مشخص و توسط مشتري تعيين مي‌ كند.

4.    Request Code: شماره درخواستهاي متوالي است. اين كد در انتهاي تمامي پيغام‌هاي متوالي براي مشتري ارسال مي شود (به استثناي درخواستهاي لحظه‌اي).

در­صورت­ تمايل­،­ جهت لغو عمليات درخواستی لازم است از كدي كه در انتهاي همان عمليات آمده است استفاده شود.

Count .5: تعداد آخرين گردش ها را مشخص می­ کند.

 مثال:

مشتريان برای استفاده از سرويس smsبانک، می­ بايست يک sms که حاوی يکی از انواع دستورات ذيل می­باشد، به شماره 200038 ارسال نمايند.

 (با فرض شماره مشتری برابر با 200 و شماره حساب مشتری برابر با 13-200-800- 119 و شماره كارت برابربا 6393461100002003)


تبليغات