با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موبایل بانک و SMS بانک

Bank Saderat
صفحه اول > موبایل بانک و SMS بانک > بانک صادرات >
راهنماي نصب و تنظيمات اوليه همراه بانک صادرات

به منظور دريافت فايل برنامه ، نصب و استفاده از سيستم مراحل زير را انجام دهيد :


  1. با مراجعه به وب سايت اينترنتي بانک به آدرس www.bsi.ir و از طريق بخش "همراه بانک صادرات" ، فايل نصب نرم‌افزار متناسب با گوشي خود را دريافت نموده و به تلفن همراه خود انتقال دهيد.
    توجه : فايل برنامه را تنها از سايت اينترنتي فوق الذکر دريافت نماييد.
  2. فايل دريافتي را بر روي گوشي خود نصب نماييد (در صورت نياز به راهنمايي درنصب برنامه مي‌توانيد به بخش پرسش و پاسخ سيستم همراه بانک مراجعه نموده و پاسخ پرسشهاي متداول در زمينه نصب برنامه را ملاحظه نماييد).
  3. در پاسخ به دو پرسش "اجازه شروع خودکار برنامه" و "اجازه دريافت پيامها" ، پاسخ مثبت دهيد:زبان برنامه را از بين يکي از گزينه‌هاي فارسي يا انگليسي انتخاب نماييد (شايان ذکر است زبان پيامهاي دريافتي از سيستم متناسب با زبان انتخابي مي‌باشد). بدليل تفاوت ساختار گوشيها ، دو گزينه براي زبان فارسي وجود دارد که بايد گزينه‌اي را که عنوان آن بر روي گوشي شما بدرستي نمايش داده مي‌شود انتخاب نماييد (شکل شماره 1).

در مرتبه اول اجرا ، وارد مرحله تعيين رمز عبور برنامه مي‌شويد (شکل شماره 2).
در اين قسمت بايد رمز عبوري بين 3 تا 9 رقم تعريف نماييد.

توجه : در اين سيستم کليه اعداد بايد به زبان انگليسي درج شوند.

اگر رمز عبور وارد شده اشتباه باشد با پيغام "رمز عبور نا معتبر" مواجه خواهيد شد.

توجه : چنانچه رمز عبور خود را به خاطر نمي‌آوريد بايد نرم‌افزار را مجدد نصب نماييد.

فعال سازي سيستم براي کاربران جديد از طريق ثبت حساب امکانپذير مي‌باشد که براي انجام آن به رمز حساب 4 رقمي نياز است. اين رمز بين تمامي حسابهاي شما که داراي تعريف مشتري يکسان هستند ، مشترک بوده و در هر دو سيستم همراه بانک و تلفنبانک صادرات قابل استفاده مي‌باشد.

مشتريان داراي سپهر کارت :
براي دريافت رمز حساب ابتدا بايد رمز دوم کارت خود را فعال نماييد.
به منظور فعالسازي رمز دوم کارت به يکي از دستگاه‌هاي خودپرداز بانک صادرات مراجعه نموده و با انتخاب منوي عمليات رمز ، گزينه تخصيص رمز دوم کارت را انتخاب و رمز مورد نظر خود را تعريف نماييد (اين رمز بين 5 تا 12 رقم مي‌باشد). سپس رمز حساب خود را از طريق يکي از سيستمهاي همراه بانک يا تلفنبانک صادرات بصورت زير دريافت نماييد :
الف - استفاده از نرم‌افزار همراه بانک :
مراجعه به منوي حسابها و انتخاب گزينه "دريافت رمز حساب" و درج شماره 16 رقمي مندرج بر روي کارت سپهر و رمز دوم آن و ارسال درخواست خود. توجه : پيام دريافتي حاوي رمز حساب را پس از به خاطر سپردن رمز در اسرع وقت از صندوق پيامهاي خود حذف نماييد.
ب - استفاده از سيستم تلفنبانک :
تماس با تلفنبانک صادرات و وارد کردن شماره 16 رقمي مندرج بر روي کارت سپهر و رمز دوم آن و سپس انتخاب کليد 6 (توجه داشته باشيد کليد 6 را تنها يکبار انتخاب نماييد و براي خروج از سيستم کليد 0 را برگزينيد)

اگر کاربر قبلي سيستم مي‌باشيد (حساب خود را قبلا در سيستم ثبت کرده‌ايد) ولي اطلاعات حسابها يا سرويسهاي يکطرفه شما بر روي گوشي وجود ندارد ، نياز داريد که اين اطلاعات را بروز رساني نماييد. براي اين کار از منوي "حساب‌ها" گزينه "بروز رساني اطلاعات حساب‌ها" (رجوع به شکل شماره 5) و از منوي "سرويسهاي يکطرفه" گزينه "بروز رساني اطلاعات سرويسها" (شکل شماره 9) را انتخاب نماييد. برنامه اقدام به ارسال پيام نموده و با دريافت پاسخ آن ، اطلاعات مربوطه به گوشي تلفن همراه شما منتقل مي‌گردد. بروز رساني اطلاعات حسابهاي ثبت شده قبلي و نيز ثبت حساب جديد باعث مي‌شوند تا تمامي خدماتي که بر روي حسابهاي شما قابليت اجرا دارند از طريق منوي سرويس‌ها مشاهده شوند (پيش از بروز رساني و يا ثبت حساب ، در اين منو تنها سرويسهاي پرداخت قبض ، خريد شارژ سيم کارت اعتباري و دريافت اطلاعات شارژ سيم کارت ديده مي‌شوند).

اگر کاربر قبلي سيستم مي‌باشيد (حساب خود را قبلا در سيستم ثبت کرده‌ايد) ولي اطلاعات حسابها يا سرويسهاي يکطرفه شما بر روي گوشي وجود ندارد ، نياز داريد که اين اطلاعات را بروز رساني نماييد. براي اين کار از منوي "حساب‌ها" گزينه "بروز رساني اطلاعات حساب‌ها" (رجوع به شکل شماره 5) و از منوي "سرويسهاي يکطرفه" گزينه "بروز رساني اطلاعات سرويسها" (شکل شماره 9) را انتخاب نماييد.
برنامه اقدام به ارسال پيام نموده و با دريافت پاسخ آن ، اطلاعات مربوطه به گوشي تلفن همراه شما منتقل مي‌گردد.
بروز رساني اطلاعات حسابهاي ثبت شده قبلي و نيز ثبت حساب جديد باعث مي‌شوند تا تمامي خدماتي که بر روي حسابهاي شما قابليت اجرا دارند از طريق منوي سرويس‌ها مشاهده شوند (پيش از بروز رساني و يا ثبت حساب ، در اين منو تنها سرويسهاي پرداخت قبض ، خريد شارژ سيم کارت اعتباري و دريافت اطلاعات شارژ سيم کارت ديده مي‌شوند).

اگر کاربر قبلي سيستم مي‌باشيد (حساب خود را قبلا در سيستم ثبت کرده‌ايد) ولي اطلاعات حسابها يا سرويسهاي يکطرفه شما بر روي گوشي وجود ندارد ، نياز داريد که اين اطلاعات را بروز رساني نماييد. براي اين کار از منوي "حساب‌ها" گزينه "بروز رساني اطلاعات حساب‌ها" (رجوع به شکل شماره 5) و از منوي "سرويسهاي يکطرفه" گزينه "بروز رساني اطلاعات سرويسها" (شکل شماره 9) را انتخاب نماييد.
برنامه اقدام به ارسال پيام نموده و با دريافت پاسخ آن ، اطلاعات مربوطه به گوشي تلفن همراه شما منتقل مي‌گردد.
بروز رساني اطلاعات حسابهاي ثبت شده قبلي و نيز ثبت حساب جديد باعث مي‌شوند تا تمامي خدماتي که بر روي حسابهاي شما قابليت اجرا دارند از طريق منوي سرويس‌ها مشاهده شوند (پيش از بروز رساني و يا ثبت حساب ، در اين منو تنها سرويسهاي پرداخت قبض ، خريد شارژ سيم کارت اعتباري و دريافت اطلاعات شارژ سيم کارت ديده مي‌شوند).

در صورت صحيح بودن اطلاعات وارد شده از نظر تعداد ارقام و کاراکترهاي مجاز ، برنامه اقدام به ارسال پيام به سيستم ‌نموده و براي ارسال از شما درخواست تاييد مي‌نمايد (شکل شماره 7).

اگر از ارسال پيام انصراف دهيد با پيغام "ارسال پيام لغو گرديد" مواجه خواهيد شد و در صورت ارسال پيام ، شماره حساب و رمز متناظر آن چک گرديده و چنانچه صحت آنها تائيد گردد ، پيامي مبني بر موفقيت آميز بودن ثبت نام و در غير اين صورت خطاي مربوطه اعلام مي‌گردد.
توجه : کليه پيامهاي دريافتي از سيستم در منوي "صندوق پيامها" قرار مي‌گيرند. (شکل شماره 8)

اگر کاربر قبلي سيستم مي‌باشيد (حساب خود را قبلا در سيستم ثبت کرده‌ايد) ولي اطلاعات حسابها يا سرويسهاي يکطرفه شما بر روي گوشي وجود ندارد ، نياز داريد که اين اطلاعات را بروز رساني نماييد. براي اين کار از منوي "حساب‌ها" گزينه "بروز رساني اطلاعات حساب‌ها" (رجوع به شکل شماره 5) و از منوي "سرويسهاي يکطرفه" گزينه "بروز رساني اطلاعات سرويسها" (شکل شماره 9) را انتخاب نماييد.
برنامه اقدام به ارسال پيام نموده و با دريافت پاسخ آن ، اطلاعات مربوطه به گوشي تلفن همراه شما منتقل مي‌گردد.
بروز رساني اطلاعات حسابهاي ثبت شده قبلي و نيز ثبت حساب جديد باعث مي‌شوند تا تمامي خدماتي که بر روي حسابهاي شما قابليت اجرا دارند از طريق منوي سرويس‌ها مشاهده شوند (پيش از بروز رساني و يا ثبت حساب ، در اين منو تنها سرويسهاي پرداخت قبض ، خريد شارژ سيم کارت اعتباري و دريافت اطلاعات شارژ سيم کارت ديده مي‌شوند).


تبليغات