با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موبایل بانک و SMS بانک

Bank Saderat
صفحه اول > موبایل بانک و SMS بانک > بانک صادرات >
سرويسهاي يک طرفه همراه بانک صادرات

چهارمين منوي اصلي (سرويسهاي يکطرفه) ، سرويس‌هايي هستند که گردش و يا نقل و انتقال بر روي حساب را بصورت متوالي و روزانه به شما اطلاع مي‌دهند. اين منو شامل گزينه‌هاي "بروز رساني اطلاعات سرويسها" ، "ثبت سرويس يکطرفه" ، "حذف سرويس يکطرفه" و "انتقال سرويسها به سيم کارت فعلي" مي‌باشد (شکل شماره 1).

بروز رساني اطلاعات سرويسها

به منظور بروز رساني اطلاعات سرويسهاي خود بر روي گوشي تلفن همراه اين گزينه را انتخاب نماييد. بيشترين کاربرد اين گزينه در زمان نصب مجدد نرم‌افزار مي‌باشد.
گزينه دوم "ثبت سرويس يکطرفه" : با انتخاب اين گزينه سه نوع سرويس "سه تراکنش آخر" ، "تراکنشهاي خاص" و "تراکنشهاي بيش از مبلغ خاص" بر روي هر يک از حسابهاي سپهري شما قابل فعال سازي مي‌باشند (شکل شماره 2).

سه تراکنش آخر

اين سرويس سه گردش آخر حساب مورد نظر را به صورت خودکار در پايان روز کاري ارسال مي‌کند. جهت ثبت نام اين گزينه را انتخاب کرده و در کادر اول شماره حساب و در کادر دوم نيز رمز آنرا وارد نماييد. با انتخاب ارسال و در صورت صحيح بودن اطلاعات وارد شده ، سيستم طي پيامي موفقيت آميز بودن ثبت نام سرويس را به شما اعلام مي‌نمايد.

تراکنشهاي خاص

اين سرويس نقل و انتقالات شبانه (از قبيل واريز حقوق ، سود سهام و ...) و نيز چکهاي برگشتي حساب مورد نظر را به صورت خودکار در ابتداي روز کاري بعد ارسال مي‌نمايد. طريقه ثبت نام مشابه سرويس قبلي مي‌باشد.

تراکنشهاي بيش از مبلغ خاص

اين سرويس گردشهاي با مبلغ برابر و يا بيشتر از مبلغ انتخابي شما در زمان ثبت نام بر روي حساب مورد نظرتان را به صورت خودکار در پايان روز کاري ارسال مي‌کند. طريقه ثبت نام مشابه سرويسهاي قبلي بوده با اين تفاوت که در کادر آخر، مبلغ مشخص مي‌گردد. حداقل مبلغ قابل قبول جهت فعال سازي اين سرويس يک ميليون ريال مي‌باشد (شکل شماره 3).

حذف سرويس يکطرفه

براي غير فعال نمودن سرويس يکطرفه ، از طريق اين گزينه ابتدا نوع سرويس (شکل شماره 4) و پس از آن حساب مورد نظر را از کادر شماره حساب انتخاب نموده و درخواست خود را ارسال نماييد (شکل شماره 5).

انتقال سرويسها به سيم کارت فعلي

به منظور منتقل نمودن سرويسهاي يکطرفه ثبت نام شده قبلي به سيم کارت ديگر ، ابتدا سيم کارت جديد را در گوشي تلفن همراه خود قرار داده و پس از اجراي همراه بانک ، از طريق اين گزينه شماره و رمز يکي از حسابهاي خود را درج و درخواست خود را ارسال نماييد. درصورت صحت اطلاعات وارد شده ، کليه سرويسهاي يکطرفه فعال شده بر روي سيم کارت اوليه به سيم کارت جديد منتقل مي‌گردد (شکل شماره 6).
تبليغات