با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موبایل بانک و SMS بانک

Bank Saderat
صفحه اول > موبایل بانک و SMS بانک > بانک صادرات >
دریافت همراه بانک صادرات

توجه

شماره‌هاي مرکز پيام همراه بانک صادرات که از طريق منوي تنظيمات قابل کنترل هستند ، عبارتند از 200040 ، 9121484631 ، 9123840719 و 9125965772


توجه

کليه پيامهاي شما تنها بايد به شماره‌هاي فوق ارسال گردد.نام فايل :MBanking1.3-K&W.jar
حجم :206 KB
نسخه نرم‌افزار :1.3
تاريخ انتشار :1388/3/2
 
نام فايل :MBanking1.3-Other.jar
حجم :206 KB
نسخه نرم‌افزار :1.3
تاريخ انتشار :1388/3/2
توجه :

درصورتيکه با دريافت فايل نصب ( فايل با پسوند JAR ) ، برنامه بر روي گوشي شما نصب نگرديد فايل مکمل نصب ( فايل با پسوند JAD ) را از طريق لينک زير دريافت و به همان محل فايل نصب (Jar) منتقل نماييد.
نام فايل :BSI1.3.jad
حجم :483 kB
نسخه نرم‌افزار :1.3
تاريخ انتشار :1388/3/2


تبليغات