با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي اينترنت بانک ها

Bank Parsian
صفحه اول > معرفي اينترنت بانک ها > بانک پارسيان >
دريافت صورتحساب از پست الکترونيکي
سيستم E-mail Message System) EMS) يکي از سيستم هاي اطلاع رساني بانک پارسيان مي باشد که به شما اين امکان را مي دهد تا از طريق پست الکترونيکي (ايميل) خود انواع گزارشات مربوط به صورتحساب و تراکنش هاي انجام شده روي حساب را دريافت کنيد. اين امکان مناسب افرادي است که مي خواهند از روند تراکنش هاي حساب خود همواره مطلع بوده و آن را بايگاني کنند.
راهنماي استفاده از سيستم
اگر مايل به استفاده از اين سيستم هستيد، فرم " تقاضاي ارائه سرويس اطلاع رساني پست الکترونيکي" را در يکي از شعبه هاي بانک پارسيان تکميل فرماييد. پس از امضاء فرم وتأييد آن توسط رئيس شعبه سرويس مزبور براي شما مشتري گرامي فعال خواهد شد.

صفحات مرتبط با بانک پارسيان در قسمت معرفي اينترنت بانک ها
● اينترنت بانك پارسيان
تبليغات