با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي اينترنت بانک ها

Bank Post Bank
مشتریان پست بانک می توانند بدون مراجعه به شعب و از طریق این درگاه برخی کارهای بانکی خود را به شرح زیر انجام دهند. برای ورود به این درگاه مشتریان پست بانک بایستی قبلا از شعبه خود نام کاربری و رمز ورود دریافت کرده باشند.

سرویسهای قابل ارائه:

    * انتقال وجه
    * دریافت قبوض
    * حسابها در یک نگاه
    * صورتحساب
    * پرداخت اقساط
    * صورتحساب اقساط تسهیلات
    * دریافت کد شبا
    * درخواست کارت
    * رفع مسدودی کارت

تبليغات