با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي اينترنت بانک ها

Bank Tose'e Saderat
دارندگان حساب‌هاي متمرکز سفير در بانک توسعه صادرات ايران با عضويت در سامانه بانكداري اينترنتي سفير مي‌توانند با ورود به سايت https://esafir.edbi.ir ، برخي از خدمات مورد نياز خود را به صورت شبانه‌روزي دريافت نمايند.

 

خدمات بانكداري اينترنتي سفير:

·         دريافت مانده حساب و صورت حساب.

·         انتقال وجه به:

-         حساب‌هاي سفير شخص.

-         حساب‌ها‌ي سفير ساير اشخاص در بانك توسعه صادرات ايران.

-         حساب‌هاي متمركز در ساير بانك‌ها.

·         پرداخت قبوض

·         خدمات چك

 

نحوه عضويت

 

1-      ورود به سايت بانكداري اينترنتي سفير به آدرسhttps://esafir.edbi.ir :

2-   انتخاب گزينه عضويت و تكميل فرم مربوطه. براي اين منظور، اطلاع از شماره حساب و شماره مشتري ضروري است كه به يكي از روش هاي زير قابل دريافت  مي باشد:

-         مراجعه به دستگاه خودپرداز بانك توسعه صادرات ايران و دريافت رسيد مانده حساب.

-         مراجعه به شعب بانك.

3-   پس از تكميل فرم عضويت،  شماره كاربري و كد پيگيري مشتري، مشاهده خواهد شد. (شناسه كاربري براي ورود سيستم مورد استفاده قرار خواهد گرفت).

 

4-      دريافت دستگاه توليد رمز.

    براي استفاده از سيستم بانكداري اينترنتي سفير، دريافت دستگاه توليد رمز ضروري مي‌باشد. اين دستگاه، دو روز كاري بعد از تكميل تقاضاي عضويت، از طريق شعبه به مشتري تحويل مي‌گردد.

 

نحوه استفاده از بانكداري اينترنتي سفير

   مشتريان محترم پس از دريافت دستگاه توليد رمز، با ورود به سايت بانكداري اينترنتي سفير به آدرس: https://esafir.edbi.ir و با وارد نمودن شناسه كاربري(موضوع رديف3) و شماره رمز 6 رقمي كه در مانيتور دستگاه توليد رمز نمايش داده مي شود به بخش عملياتي سيستم، وارد شده و قادر خواهند بود نسبت به انجام عمليات مورد نظر اقدام نمايند.

 

ارتباط با سفير:

 

 اداره خدمات الكترونيك و كارت

 تلفن: 59 و 88707858

پست كشيك (شبانه روزي):    88554823 و 09122145164

دورنگار: 88707850 و 81922273          

      پست الكترونيكي:  cardbank@edbi.ir        

 

 

اداره امور مشتريان و هماهنگي شعب :

 تلفن : 88707853

تبليغات