با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي اينترنت بانک ها

Bank Saman

آغاز فعاليت هاي متنوع و منحصربه فرد بانکداري مدرن با ارائه سرويس اينترنت بانک سامان آغاز شده و امکانات بي شماري با استفاده از اين تحول در نظام بانکي کشور، در اختيار شما قرار گرفته است.

   اينترنت بانک سامان امکاناتي از قبيل دريافت موجودي به صورت آنلاين، انتقال وجه بين کليه حساب ها در بانک سامان ، مشاهده صورتحساب، تقاضاي صدور دسته چک، ثبت مبلغ چک هاي صادرشده و مسدود نمودن برگه هايي از دسته چک را دراختيار شما قرار داده است. همچنين با استفاده از اين خدمات، امکان مسدود نمودن کارت هاي مفقودي يا سرقتي ميسر مي باشد.


صفحات مرتبط با بانک سامان در قسمت معرفي اينترنت بانک ها
● نکات امنیتی بانک سامان
تبليغات