با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي اينترنت بانک ها

Bank Saderat
صفحه اول > معرفي اينترنت بانک ها > بانک صادرات >
معرفی خدمات و مزایای اینترنت بانک صادرات
هر يک از دارندگان حسابهاي متمرکز سپهر بانک صادرات ايران ميتوانند با اتصال به اينترنت و مراجعه به آدرس https://ib.bsi.ir و با کليک روي پيوند " عضويت" تقاضاي استفاده از امکانات اينترنت بانک صادرات را بنمايند. مشتريان محترم مي‌توانند ازطريق سيستم بانکداري اينترنتي درخواست عضويت نموده و حداقل يک هفته پس از مراجعه حضوري به شعبه افتتاح کننده حساب ( شعبه انتخابي بايد شعبه افتتاح کننده حساب باشد) ، نسبت به فعال سازي کد کاربري خويش اقدام نمايند. بعد از يک روز کاري از مراجعه به شعبه، مشتري مي‌تواند با کد کاربري ودستگاه رمز ياب خويش از امکانات سيستم بانکداري اينترنتي استفاده نمايد. تذکر مهم : براي استفاده از سيستم بانکداري اينترنتي بايد مرور گر internet explorer يا بالاتر گرفته شود.

صفحات مرتبط با بانک صادرات در قسمت معرفي اينترنت بانک ها
● دستور پرداخت
● شرایط عضویت و راهنمای استفاده
تبليغات