با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Sarmayeh
بانك سرمايه ششمين بانك غير دولتي و دومين بانك خصوصي از نظر سرمايه مي باشد كه با 3535 ميليارد ريال سرمايه و بيش از 305 هزار نفر سهامدار به استناد قانون اجازه تاسيس بانكهاي غير دولتي مصوب فروردين ماه 1379، در چهارچوب قانون پولي و بانكي مصوب تيرماه سال 1351، قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه اجرايي آن و ساير قوانين جاري و مقررات مندرج در اساسنامه و با هدف ارائه انواع خدمات مالي و بانكي در داخل و خارج از كشور، افتتاح و قبول انواع حسابهاي قرض الحسنه و سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت و تخصيص آنها براي اعطاي تسهيلات بانكي و سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي داخلي و خارجي و تصدي ساير عمليات مجاز بانكي تاسيس و بر اساس مجوز شماره 4613/ﻫ مورخ هجدهم دیماه 1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت كاري خود را طي سال 1384 آغاز نمود.

نظر به اينكه در كشورهاي پيشرفته بيش از 70% امور بانكي استفاده كنندگان از خدمات بانكي بدون حضور در محل شعب بانكها و با استفاده از سيستمهاي الكترونيكي صورت مي پذيرد، لذا بانك سرمايه با بكارگيري فن آوري مدرن صنعت بانكداري تلاش مي نمايد تا ضرورت مراجعه مشتريان به محل شعبه را كاهش داده و مشتريان بتوانند در محل كار و يا اقامت خود عمده امور بانكي را از طريق اين بانك انجام دهند و طرح مشتري محوري را در بانك اجرائي نمايد.

صفحات مرتبط با بانک سرمايه در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● ساختار سازماني
● مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره
تبليغات