با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي اينترنت بانک ها

Moassese Etebari Mehr

فصل  1

مقدمه

1-1- آشنايي با سرويس اينترنت بانك

1-2- امکانات موجود در اين سرويس

1-2-1- انجام عمليات بانکي

1-2-2- اعمال تنظيمات

فصل 2

تشريح منوهاي سيستم اينترنت بانك

2-1- حسابها در يك نگاه

2-1-1- مشاهده صورتحساب

2-2- انتقال وجه

2-2-1- انتقال وجه بين حسابهاي پرمراجعه شما

2-2-2- انتقال وجه بين حسابهاي خودتان

2-2-3- انتقال وجه با حسابهاي ديگر

2-2-4- دستور مستمر (رشته عمليات پرداخت)

2-2-5- گزارش انجام انتقال وجه خودكار (رشته عمليات پرداخت)

2-3- خدمات چك

2-3-1- تقاضاي صدور دسته چك

2-3-2- ثبت مبلغ چكهاي صادر شده قبل از وصول

2-3-3- مسدود كردن برگه‌هايي از دسته چك

2-4- خدمات دستور پرداخت

2-4-1- تقاضاي صدور دستور پرداخت

2-4-2- ثبت مبلغ دستور پرداخت‌هاي صادر شده قبل از وصول

2-4-3- مسدود كردن برگه‌هايي از دستور پراخت

2-5- تسهيلات

2-6- خدمات كارت

2-7- تغيير مشخصات

2-8- تنظيمات دلخواه

2-9- تماس با ما

10-2- خروج

 

جدید ترین تکنولوژی روز،مدت کوتاهی است که به خدمت بانکداری مدرن درآمده است، با آرامشی که اکنون در اینترنت بانک مهر برای شما مشتری ارجمند ایجاد کرده ایم، اطمینان حاصل کنید یک گام جلوتر از همیشه در جهت برآورده کردن نیازها وتعاملات بانکی بدون مراجعه به موسسه به اهداف خود خواهید رسید.

1-1- آشنايي با سرويس اينترنت بانك

این سرویس به مشتری امکان می دهد از طریق برقراری ارتباط  اینترنتی بتواند امور بانکی خود را انجام دهد. کافیست ارتباط اینترنتی رایانه خود را برقرار کرده سپس با مراجعه به سایت موسسه مالی و اعتباری مهر (www.mehr-fci.ir) و وارد کردن شماره مشتری خود و رمزی که توسط موسسه به شما ارائه می شود از خدماتی که در ادامه به آن اشاره می شود در هر جای دنیا که باشید بهره مند شوید. شماره مشتری خود را میتو انید به شکل زیر از شماره حساب خود بدست آورید:

 شماره حساب = شماره سریال سپرده-شماره مشتری-کد نوع حساب-کدشعبه

بعنوان مثال اگر شماره حساب شما 6001-20-20197-2باشد شماره مشتری برابر با 20197 ‏می باشد.

1-2- امکانات موجود در اين سرويس

1-2-1- انجام عمليات بانکي

توانايي‌‌هاي سيستم در انجام عمليات بانكي در ذيل آمده است.

×      اعلام موجودي

×      صورتحساب به صورت پرينت و فايل Excel

×      انتقال وجه بين حساب‌هاي يك مشتري

×      انتقال وجه از حساب خود به حساب سايرين

×      پرداخت قبوض (در حد انتقال وجه)

×      تقاضاي دسته چك

×      پيغام روي حساب به صورت كدينگ (مفقودي چك)

×      اعلام مفقودي كارت

×      ارائه ليست حسابها

×      ثبت مبلغ چكهاي صادره قبل از وصول

×      پشتيباني از حساب‌هاي ارزي

×      گزارش چک‌هاي صادرشده، وصول شده و برگشت خورده

×      گزارش چک‌هاي عهده‌ي بانک‌هاي ديگر

×      مشاهده وضعيت چک‌هاي مشتري

×      دستور مستمر پرداخت

×      گزارش جزئيات تسهيلات اعطايي

 

1-2-2- اعمال تنظيمات

ازجمله امكاناتي كه براي انجام تنظيمات در نظر گرفته شده مي‌توان موارد ذيل را نام برد:

×      امكان تغيير Password.

×      امكان تنظيم نمايش صورتحساب.

 

ابزار مورد نياز عبارتند از:

×      يك دستگاه رايانه

×      يك ارتباط اينترنت

×      يك حساب نزد موسسه مالی و اعتباری مهر و مجوز استفاده از اينترنت بانك

پس از وارد شدن به صفحه Login و وارد كردن كلمه عبور صفحه‌اي باز مي‌شود و حسابهاي شما را نشان مي‌دهد كه «حسابها در يك نگاه» گفته مي‌شود. همچنين منويي ديده مي‌شود كه با كليك روي گزينه‌هاي آن مي‌توان به امكانات ديگر اينترنت بانك دست يافت. در ادامه به توضيح اين منوها مي‌پردازيم.

1-3- حسابها در يك نگاه

با انتخاب اين گزينه صفحه‌اي باز مي‌شود كه هنگام ورود به اينترنت بانك نيز به طور پيش‌فرض يا (Home Page) نشان داده مي‌شود. در اين صفحه حسابهاي مرتبط با شماره مشتري شما نشان داده مي‌شود اين اطلاعات مربوط به موجودي تا پايان روز قبل مي‌باشد، با كليك روي كليد موجود در ستون «موجودي در اين لحظه» ( ) مي‌توانيد موجودي خود را به روزرساني كنيد.

همچنين مي‌توان با كليك كردن روي گزينه Print وضعيت حسابهاي خود را پرينت كنيد. با كليك روي شماره حساب مي‌توان صورتحساب مربوط به آن حساب را مشاهده كرد.

1-3-1- مشاهده صورتحساب

همانطور كه گفته شد با كليك روي شماره حساب مي‌توان صورتحساب مربوط به آن حساب را مشاهده كرد. با انجام اين كار صفحه‌اي باز مي‌شود كه آخرين 20 گردش مالي را نشان مي‌دهد. مي‌توان باكليك روي كليد «صورت حساب امروز» فقط گردش‌هاي مالي امروز را مشاهده كرد و يا با انتخاب تاريخ و بازه زماني مناسب گردشهاي انجام شده در بازه زماني تنظيم شده را با كليك روي كليد «صورت حساب» ملاحظه نمود.

از ديگر امكانات بسيار جالبي كه در اين صفحه در نظر گرفته شده امكان پرينت و تهيه فايل Excel از صورت حساب در حال نمايش مي‌باشد كه به صورت دو گزينه در بالاي صفحه قرار گرفته شده است. با كليك روي گزينه Print امكان پرينت فراهم مي‌شود و با كليد روي گزينه‌اي كه به شكل نماية نرم‌افزار Excel مي‌باشد امكان تهيه فايل Excel از صورتحساب فراهم مي‌شود.

چنانچه صورتحساب در يك صفحه قابل نمايش نباشد با كليك روي گزينه‌هاي «قبلي» و «بعدي» مي‌توان صفحات ديگر را مورد بازبيني قرارداد.

1-4- انتقال وجه

با انتخاب اين گزينه صفحه‌اي باز مي‌شود كه خود داراي پنج گزينه مي‌باشد. چهار گزينه اول آن توانايي انتقال وجه به چهار طريق مختلف را براي شما فراهم مي‌كند و گزينه پنجم جهت نمايش گزارش عمليات انتقال وجه روش چهارم مي‌باشد. در ادامه به توضيح اين پنج گزينه مي‌پردازيم.

1-4-1- انتقال وجه بين حسابهاي پرمراجعه شما

منظور از حساب پرمراجعه حسابي است كه عمليات بانكي زيادي روي آن حساب انجام شده باشد. ابتدا بايد يكي از حسابهاي پرمراجعه خود را انتخاب كنيد سپس با كليك روي كليد «انجام» مقابل اين گزينه صفحه‌اي باز مي‌شود كه بايد در آن حساب مقصد (واريز به) و مبلغ انتقال وجه (مبلغ تراكنش) مشخص شود سپس با زدن كليد «انجام» انتقال صورت مي‌پذيرد در غير اين صورت با زدن كليد بازگشت به صفحه قبل بر‌مي‌گرديد.

1-4-2- انتقال وجه بين حسابهاي خودتان

با كليك روي كليد «انجام» مقابل اين گزينه صفحه‌اي باز مي‌شود كه امكان انتقال وجه بين حسابهاي خودتان را فراهم مي‌كند. لازم به ذكر است كه چنين امكاني براي افرادي در نظر گرفته شده است كه حداقل دو حساب مختلف نزد بانك داشته باشند. در اينصورت با انتخاب حساب مبدأ (برداشت از) و حساب مقصد (واريز به) و واردكردن مبلغ مورد نظر (مبلغ تراكنش) همچين زمان انجام انتقال وجه و در نهايت زدن كليد انجام صفحه‌اي باز مي شود كه گزارش مختصري از جزئيات عمليات درخواستي را نشان مي‌دهد و از شما جهت انجام عمليات تأييد مي‌خواهد كه با زدن كليد «انجام» انتقال صورت مي‌پذيرد در غير اين صورت با زدن كليد بازگشت به صفحه قبل بر‌مي‌گرديد.

1-4-3- انتقال وجه با حسابهاي ديگر

اين گزينه نيز مانند انتقال وجه بين حسابهاي خودتان بوده با اين تفاوت كه مي‌توان به هر حسابي نزد بانك انتقال وجه را انجام داد. كافيست در قسمت حساب مقصد (واريز به) شماره حساب مورد نظر را وارد كنيد الباقي مانند گزينه قبل است.

1-4-4- دستور مستمر (رشته عمليات پرداخت)

اين گزينه امكان جالبي براي شما به ارمغان آورده است. امكان پرداخت دوره‌اي به صورت خودكار از يكي از حسابهاي شما (برداشت از) به يكي از حسابهاي نزد بانك (واريز به) و با مبلغ مشخص (مبلغ يا مانده حساب) امكان پرداختهايي چون اقساط وام يا حسابهاي اندوخته را در بازه‌هاي زماني مختلف و يا به تعداد مشخص و در دوره‌هاي روزانه، هفته‌اي و ماهانه را فراهم مي‌كند.

1-4-5- گزارش انجام انتقال وجه خودكار (رشته عمليات پرداخت)

اين گزينه گزارش انجام شده انتقال وجه خودكار كه توسط دستور مستمر تعريف شده‌اند را نمايش مي‌دهد. همچنين در اين صفحه امكان لغو يك دستور پرداخت مستمر نيز وجود دارد. ازجمله اطلاعاتي كه دراين گزارش نشان داده شده‌اند عبارتند از: حساب مبدأ و مقصد، تعداد دفعات پرداخت، مبلغ، تاريخ پرداخت و ...،‌ همچنين امكان انتخاب يك حساب از حسابهاي شما براي نمايش گزارش مربوط به آن حساب وجود دارد چون به طور پيش‌فرض گزارش از كليه حسابهاي شما مي‌باشد.

1-5- خدمات چك

با انتخاب اين منو صفحه‌اي باز مي‌شود كه در آن گزينه‌هاي خدمات چك نمايش داده شده است. با انتخاب هر يك از اين گزينه‌ها امكاناتي در اختيار شما قرار مي‌گيرد. در ادامه به توضيح هر يك از گزينه‌ها مي‌پردازيم.

1-5-1- تقاضاي صدور دسته چك

با انتخاب اين گزينه صفحه‌اي باز مي‌شود كه بايد در آن شماره حساب مربوط به چك خود را انتخاب و تعداد برگه‌هاي مورد نياز دسته چك خود را در آن قيد نماييد و در نهايت كليد OK را كليك نماييد.

1-5-2- ثبت مبلغ چكهاي صادر شده قبل از وصول

با انتخاب اين گزينه صفحه‌اي باز مي‌شود كه بايد در آن شماره حساب مربوط به دسته چك خود (حساب جاری) را انتخاب، شماره سريال و مبلغ چك صادر شده را وارد كرده و در نهايت كليد انجام را كليك نماييد.

1-5-3- مسدود كردن برگه‌هايي از دسته چك

با انتخاب اين گزينه صفحه‌اي باز مي‌شود كه بايد در آن شماره حساب مربوط به دسته چك خود را انتخاب كنيد همچنين دليل مسدود كردن چك را بايد مطرح كنيد (در اينجا از ليست كركره‌اي جلوي اين قسمت انتخاب كنيد) در نهايت شماره سريال برگه‌هاي مورد نظر را وارد كنيد و كليد انجام را كليك نماييد.

توجه به نكته ذيل الزامي است:

شما مي توانيد به صورت موقت (حداکثر يک هفته با توجه به قانون چك) تا ارائه گواهي سرقت يا مفقودي از نيروي انتظامي چک‌هاي صادره خود را مسدود نماييد. در اين صورت به ميزان مبلغ چک صادره نيز در حساب شما به صورت موقت مسدود مي شود. در صورتيکه مبلغ چک صادره در حساب شما موجود نباشد چکهاي شما مسدود نمي‌شود.

1-6- خدمات دستور پرداخت

دستور پرداخت چيزي مانند چك مي‌باشد با اين تفاوت كه فقط در ميان مؤسسات مالي رايج است و از اعتبار چك فاقد مي‌باشد. در ادامه به توضيح گزينه‌هاي موجود در صفحه حاصل از انتخاب اين منو مي‌پردازيم.

1-6-1- تقاضاي صدور دستور پرداخت

با انتخاب اين گزينه صفحه‌اي باز مي‌شود كه بايد در آن شماره حساب مربوط به دستور پرداخت خود را انتخاب كنيد و تعداد برگه‌هاي مورد نياز دستور پرداخت خود را در آن قيد كنيد و در نهايت كليد انجام را كليك نماييد.

1-6-2- ثبت مبلغ دستور پرداخت‌هاي صادر شده قبل از وصول

با انتخاب اين گزينه صفحه‌اي باز مي‌شود كه بايد در آن شماره حساب مربوط به دستور پرداخت خود را انتخاب كنيد همچنين شماره سريال و مبلغ دستور پرداخت صادر شده را نيز در آن وارد نماييد. در نهايت كليد انجام را كليك نماييد.

1-6-3- مسدود كردن برگه‌هايي از دستور پراخت

با انتخاب اين گزينه صفحه‌اي باز مي‌شود كه بايد در آن شماره حساب مربوط به دستور پرداخت خود را انتخاب كنيد همچنين دليل مسدود كردن دستور پرداخت را بايد مطرح كنيد (در اينجا از ليست كركره‌اي جلوي اين قسمت انتخاب كنيد) در نهايت شماره سريال برگه‌هاي مورد نظر را وارد كنيد و در نهايت كليد انجام را كليك نماييد.

1-7- تسهيلات

با انتخاب اين منو صفحه‌اي باز مي‌شود كه شامل گزارش جزئيات تسهيلات اعطايي مي‌باشد و چنانچه از بانك خود تسهيلاتي دريافت و اقساطي را پرداخت كرده و يا پرداخت نكرده باشيد گزارش كاملي به شما نشان داده مي‌شود. چنانچه فاقد هر گونهه تسهيلات باشيد اين گزارش خالي مي‌باشد.

1-8- خدمات كارت

اين منو فقط امكان از كار انداختن كارت را به شما مي‌دهد. با انتخاب اين منو صفحه‌اي باز مي‌شود كه در آن بايد شماره كارت را انتخاب نماييد و در صورت تمايل با زدن كليد انجام كارت خود را مسدود كنيد.

توجه به اين نكته لازم است كه : پس از مسدود کردن کارت ، فقط با مراجعه به شعبه مي توانيد کارت خود را مجدداً فعال نماييد.

1-9- تغيير مشخصات

اين منو فقط امكان تغيير رمز اينترنت بانك را به شما مي‌دهد. با انتخاب اين منو صفحه‌اي باز مي‌شود كه در آن رمز قبلي، رمز جديد و تكرار رمز جديد را وارد مي‌كنيد. سپس با زدن كليد تغيير، رمز جديد جايگزين مي‌شود.

1-10- تنظيمات دلخواه

با انتخاب اين منو صفحه‌اي باز مي‌شود كه در آن مي‌توان چگونگي نمايش صورتحساب را تعيين كرد از جمله جزئياتي كه مي‌توان در اين صفحه تنظيم كرد عبارتند از: تعداد تراكنشهاي نمايش داده شده هنگام گرفتن صورت حساب و نوع صورتحساب كه دو انتخاب در اختيار داريد يكي مختصر و يكي مفصل. جزئيات هر يك از اين دو نوع به صورت ذيل مي‌باشد:

مختصر: تاريخ، واريز، برداشت، موجودي

مفصل: تاريخ، شرح، شماره چک يا سند، واريز، برداشت، موجودي

1-11- تماس با ما

با انتخاب اين منو صفحه‌اي باز مي‌شود كه شامل معرفي آدرس و شماره تماسهاي مراكز بانك مي‌باشد.

1-12- خروج

با انتخاب اين منو مي‌توان از اينرنت بانك يك خروج موفق را پشت سر گذاشت. بهتر آن است كه هميشه در پايان كار از منوي خروج استفاده شود.

تبليغات