با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تلفنبانک ها

Bank Post Bank
سامانه تلفنبانک خدمات متنوعي را به مشتريان و هموطنان از قبيل:‌اعلام موجودي حساب، جابجايي پول بين حساب‌هاي پست‌بانک، پرداخت قبوض مصرفي، پرداخت قبوض تلفن همراه بدون شناسه قبض و پرداخت و دريافت صورتحساب تا 20 گردش آخر حساب از طريق نمابر را عرضه مي‌کند. همچنين اين سامانه امکان تغيير رمز حساب و اطلاع‌رساني در زمينه معرفي بانک و خدمات آن و دريافت پيشنهادات و انتقادات و پاسخگويي به سؤالات مشتريان را فراهم مي‌آورد. لازم به ذکر است: سامانه تلفنبانک پست‌بانک ايران با شماره تماس 09604 براي تمامي هموطنان قابل دسترسي است.
تبليغات