با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Qarzol Hasane Mehr Iran
بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور تامین منابع مالی مشتریان خود و رفع نیاز متقاضیان در قالب طرح های مهر، آتیه ، نوید، مشارکت اقدام به اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اقشار مختلف جامعه در بخش های ذیل می نماید:
1- تسهیلات قرض الحسنه هزینه های درمان و بیماری
2- تسهیلات قرض الحسنه تعمیر مسکن
3- تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن
4- تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش برای خرید قرض الحسنه ابزار کار و مواد اولیه
5- تسهیلات قرض الحسنه برای رفع نیاز های اولیه کسبه و صنوف
6- تسهیلات قرض الحسنه متفرقه


صفحات مرتبط با بانک قرض الحسنه مهر ايران در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● طرح مشارکت
● مدارک مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات
تبليغات