با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Qarzol Hasane Mehr Iran
طرح مشارکت
این طرح با هدف مشارکت بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشخاص حقوقی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به افراد معرفی شده توسط شخص حقوقی با شرایط ذیل می باشد:
شرایط تسهیلات :
1-دارا بودن حساب پس انداز قرض الحسنه اشخاص حقوقی
2- مشارکت بانک در پرداخت تسهیلات بر اساس دوره بازپرداخت می باشد.
3- حداکثر سقف تسهیلات اعطایی به هر فرد معرفی شده 
100,000,000 میلیون ریال می باشد.
4- کارمزد تسهیلات 4% می باشد.   

صفحات مرتبط با بانک قرض الحسنه مهر ايران در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● طرحهای اعطای تسهیلات قرض الحسنه
● مدارک مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات
تبليغات