با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Sarmayeh
صفحه اول > معرفي بانک ها و موسسات مالي > بانک سرمايه >
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره
●آقاي غلامرضا حاجی زاده  (مدیریت عامل)
●آقاي مهندس محمد علي شايسته نيا    رئیس هیأت مدیره
●آقاي غلامرضا حاجی زاده      مدیر عامل
●آقاي پرویز کاظمی     نایب رئیس هیأت مدیره
●آقاي دکتر ولی الله برنگی طالقانی    عضو هیأت مدیره
●آقاي مصطفي ضرغامي    عضو هیأت مدیره


صفحات مرتبط با بانک سرمايه در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● معرفی بانک
● ساختار سازماني
تبليغات