با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Qarzol Hasane Mehr Iran
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک قرض الحسنه مهر ايران >
مدارک مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات
مدارک مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات:
1- تکمیل برگ درخواست کتبی توسط متقاضی
2- تکمیل برگه "مشخصات مشتریان" توسط متقاضی و ضامنین
3- ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی  متقاضی و ضامنین
4- خوش حساب بودن مشتری و نداشتن تسهیلات سررسید گذشته و معوق نزد سایر بانکها
5- تکمیل فرم پرسشنامه اعتباری بانک
6- ارائه وثائق و تضمین های متناسب با شرایط هر نوع تسهیلات قرض الحسنه
7- تنظیم قرارداد داخلی
8- ارائه مدارک اختصاصی برای هرنوع تسهیلات قرض الحسنه

صفحات مرتبط با بانک قرض الحسنه مهر ايران در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● طرحهای اعطای تسهیلات قرض الحسنه
● طرح مشارکت
تبليغات