با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Qarzol Hasane Mehr Iran
تعداد دستگاه های ATM :
دستگاه خودپرداز در شعب سراسر کشور با قابلیت اتصال به شبکه شتاب نصب و راه اندازی گردیده است که همه دستگاه های مذکور فعال و در حال ارائه خدمات به مشتریان می باشند.
انواع خدمات قابل ارائه توسط دستگاه خودپرداز (بانک قرض الحسنه مهر ایران) :
1-
برداشت وجه روزانه برروی کارتهای شتابی و قرض الحسنه تا سقف 2.000.000 ریال
2-
انتقال وجه روزانه تا سقف 30.000.000 ریال
3-
دریافت صورت حساب برای کارتهای  قرض الحسنه
4-
قابلیت تغییر رمز برروی کارتهای قرض الحسنه از روی پایانه های بانک
5-
قابلیت مانده گیری ومشاهده مبلغ موجودی حساب و مبلغ موجودی قابل برداشت
6-
قابلیت دریافت رمز دوم اینترنتی جهت انجام عملیات خرید اینترنتی از درگاه سایر بانکها
7-
قابلیت پرداخت قبوض بصورت دستی واز طریق بارکد خوان (در چند ماه آینده)
کارمزد دریافتی بابت ارائه انواع خدمات الکترونیکی به کارتهای سایر بانکها(شتابی):
 

تجهیزات

 نوع خدمات

مبلغ کارمزد

ATM
خودپرداز

مانده گیری

 1000 ریال

برداشت وجه

---

پرداخت قبوض

---

انتقال وجه

 تا مبلغ 10.000.000 ریال

5000 ریال

از 10.000.000تا 20.000.000 ریال

7000 ریال

از 20.000.000 تا 30.000.000 ریال

9000 ریال

 توجه: درخصوص کارتهای صادر شده توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران برروی خودپرداز وکارت خوان شعبه ای این بانک ، درزمان برداشت وجه ، مانده گیری وانتقال وجه به حساب های داخلی و....(عملیات غیر شتابی) هیچ گونه کارمزدی دریافت نمی شود.


توسعه شبکه بانکداری الکترونیک در سال جاری :
با توجه به لزوم ارائه خدمات نوین الکترونیکی توسط بانکها، بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز با افزایش شعب در سراسر کشور و نصب POS شعبه ای درشعب سراسر کشور با قابلیت ارائه کلیه خدمات و سرویس های موجود برروی خودپرداز در حال حاضر، راه اندازی تلفن بانک و ارائه خدمات اینترنت بانک در حال حاضر ، قابلیت دریافت رمز دوم و امکان انجام خرید اینترنتی بر روی کارتهای قرض الحسنه ، انتقال عملیات صدور رمز و فعالسازی کارتهای این بانک به کاربران شعبه جهت ارتقا سرعت و جلب بیشتر رضایت مشتری در حال حاضرو راه اندازی سامانه پرداخت قبوض الکترونیکی برروی کلیه ترمینالهای POS وATM، راه اندازی سامانه SMS جهت اطلاع رسانی کلیه تراکنشهای ثبت شده توسط مشتری وکلیه مناسبت ها در برنامه های آتی سال 1389 می تواند خدمات بسیار مناسبی در اختیار مشتریان خود و سایر بانکها قرار دهد.

 


تبليغات