با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Qarzol Hasane Mehr Iran
تعداد دستگاه های POS:
دستگاه های کارت خوان در تمامی شعب سراسر کشور با قابلیت اتصال به شبکه شتاب نصب و راه اندازی گردیده است که همه دستگاه های مذکور فعال و در حال ارائه خدمات به مشتریان می باشند.
انواع خدمات قابل ارائه توسط دستگاه POS (بانک قرض الحسنه مهر ایران):
1- برداشت وجه روزانه برروی کارتهای شتابی تا سقف 5.000.000 ریال

2- برداشت وجه روزانه برروی کارتهای قرض الحسنه در شعب صادر کننده کارت تا سقف 150.000.000 ریال و در سایر شعب تا سقف 30.000.000 ریال
3- انتقال وجه روزانه تا سقف 150.000.000 ریال
4- دریافت صورت حساب برای کارتهای قرض الحسنه
5- قابلیت تغییر رمز برروی کارتهای قرض الحسنه
6- قابلیت مانده گیری ومشاهده مبلغ موجودی حساب و مبلغ موجودی قابل برداشت برای کارتهای شتابی و قرض الحسنه
7- قابلیت دریافت رمز دوم اینترنتی جهت انجام عملیات خرید اینترنتی از درگاه سایر بانکها. (تا چند ماه آینده)
8- قابلیت پرداخت قبوض با کارتهای قرض الحسنه(در چند ماه آینده)

کارمزد دریافتی بابت ارئه انواع خدمات الکترونیکی به کارتهای سایر بانکها(شتابی):
  

تجهیزات

 نوع خدمات

مبلغ کارمزد

POS

مانده گیری

 2000 ریال

برداشت وجه

10.000ریال

پرداخت قبوض

---

انتقال وجه

 تا مبلغ 10.000.000 ریال

5000 ریال

از 10.000.000 ریال تا 150.000.000 ریال به ازای هر 10.000.000 ریال

2000 ریالتوجه: درخصوص کارتهای صادر شده توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران برروی POS شعبه ای این بانک. درزمان برداشت وجه.  مانده گیری وانتقال وجه به حساب های داخلی و.... (عملیات غیر شتابی) هیچ گونه کارمزدی دریافت نمی شود.

 

تبليغات