با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Sina
بانك سينا در تاريخ 28/12/87 موفق به دريافت مجوز تاسيس گرديد . اين بانك قبل از اين به عنوان موسسه مالي و اعتباري سينا فعاليت مي كرد.
 موسسه مالي و اعتباري سينا (تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی) در سال 1364 با هدف تامین نیازهای مالی واحدهای مختلف تولیدی، تجاری و خدماتي و جمع آوری سپرده های عمومی در جهت اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای مختلف اقتصادي بخصوص بخش تولید، تاسیس و خوشبختانه هم اکنون پس از گذشت23 سال و در آستانه ورود به بيست وچهارمين سال فعالیت خود به رشد چشمگیر و بی سابقه اي دست یافته است. بطوریکه آمارها و نمودار های گوناگون در این مجموعه بیانگر رشد افزوني طی این مدت بخصوص طی 5 ساله اخیر می باشد.
اين بانك طي ساليان گذشته همگام با سياستهاي كلان اقتصادي و اهداف و برنامه هاي توليدي در حوزه صنايع بزرگ و كوچك حركت نموده و در این راستا موارد ذیل محورهای اصلی موفقیت در دستیابی به اهداف بوده است :

 
مزيت هاي بانك سينا
     ●      برخوردار از كاركناني كه سرعت در خدمت به مشتري، دقت در ارائه خدمات بانكي و درستكاري را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده اند.
    ●      اعتماد مشتريان به بانك سينا
    ●      گستردگي شعب در سراسر كشور
    ●      برخوردار از بزرگترين زنجيره شعب بانك هاي خصوصي در كشور
 

صفحات مرتبط با بانک سينا در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاريخچه
● نگاهی به خدمات بانک
تبليغات