با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

موبایل بانک و SMS بانک

Bank Qarzol Hasane Mehr Iran
صفحه اول > موبایل بانک و SMS بانک > بانک قرض الحسنه مهر ايران >
sms بانک (300008528)، بانک قرض الحسنه مهر ایران
مقدمه :
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای گسترش خدمات نوین بانکی و با بهره گیری از
سیستم های مدرن، با هدف صرفه جویی در وقت و هزینه مشتریان در دریافت برخی از خدمات بانکی، نسبت به ارائه سرویس SMS بانک بر پایه تبادل پیام کوتاه بین بانک و مشتریان بدون مراجعه به شعب بانک و در هر ساعت از شبانه روز اقدام نموده است.
الف) ویژگیهای سامانه SMS بانک قرض الحسنه مهر ایران:
    1- جلوگیری از مراجعات متعدد مشتریان به شعب بانک جهت ارائه خدمات بانکی مربوطه و پوشش فراگیر تر مشتریان
    2- سرویس دهی امور بانکی در شرایط بسیار گسترده تر نسبت به سایر کانالها(مانند اینترنت بانک،تلفنبانک و.....)
    3- گسترش بانکداری الکترونیکی 24 ساعته و صرفه جویی در وقت و هزینه مشتریان و دریافت خدمات بانکی با استفاده از تلفن همراه با موقعیت آنتن دهی مناسب و بدون پرداخت هزینه
    4- استفاده آسان مشتری از سرویسهای سامانه sms بانک در مواقع ضروری و با رعایت کامل جوانب امنیتی
ب)خدمات sms بانک:
    تبادل پیام کوتاه در سامانه sms بانک قرض الحسنه مهر ایران شامل دو بخش ذیل می باشد:
    ب-1: پیامهای کوتاه یکطرفه و امنیتی ازطرف بانک به مشتری
        ب-1-1- ارسال پیغام امنیتی ورود مشتری به سامانه های الکترونیکی بانک در هر ساعت از شبانه روز
        ب-1-2- ارسال پیغام واریز/برداشت هر گونه وجه از حساب مشتری اعم از برداشت و انتقال وجه از طریق سامانه های بانک در هر ساعت از شبانه روز
    ب-2: پیامهای کوتاه دو طرفه مشتمل بر درخواست از سوی مشتری به بانک با ارسال پیام کوتاه و دریافت پاسخ آن از بانک می باشد.
        پیامهای کوتاه دو طرفه شامل آندسته از خدمات قابل ارائه از طریق سامانه SMS بانک می باشد که وفق دستورات مندرج در راهنمای استفاده از خدمات SMS بانک به مشتریان ارائه خواهد شد و موضوع دریافت این پیامها از نظر محتوا و با عنوان ارسال دستور مشتری برای بانک می تواند شامل هر یک از موارد ذیل باشد :
            ب-2-1- اعلام موجودی سپرده مشتری
            ب-2-2- اعلام موجودی سپرده مشتری در یک تاریخ خاص
            ب-2-3- اعلام موجودی سپرده مشتری به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
            ب-2-4- لغو عملیات اعلام موجودی سپرده مشتری به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
            ب-2-5- اعلام گردش سپرده مشتری
            ب-2-6- اعلام گردش سپرده مشتری در یک تاریخ خاص
            ب-2-7- اعلام گردش سپرده مشتری به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
            ب-2-8- لغو عملیات اعلام گردش سپرده مشتری به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
            ب-2-9- اعلام وضعیت تسهیلات اخذ شده
    مشتریان می توانند جهت دریافت خدمات SMS بانک به هریک ازشعب این بانک مراجعه و ضمن درخواست و تکمیل فرمهای مربوطه سامانه مزبور رافعال نمایند.
    برای دریافت راهنمای  استفاده از sms بانک به سایت این بانک به نشانی www.qmb.ir مراجعه نمائید.
تبليغات