با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Qarzol Hasane Mehr Iran
بانك در راه رسیدن به اهداف خود با رعايت قوانين و مقررات جاري مي تواند نسبت به انجام وظایف وتصدي امور زير اقدام نمايد :
    1- افتتاح انواع حسابهاي قرض الحسنه پس انداز جاري و نگهداري وجوه مربوطه (ريالي و ارزي ) براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي و ‌صدور انواع كارت هاي بانكي قرض ‏الحسنه
    تبصره – افتتاح حساب قرض الحسنه براي اتباع بيگانه تابع قوانين و مقررات مربوطه مي باشد.
    2- تصدي عامليت وجوه اداره شده اماني و اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به اشخاص واجد شرايط
    3- قبول انواع سپرده هاي قرض الحسنه و صدور گواهي و قبوض مربوطه
    4- تحصيل قرض الحسنه از داخل يا خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه
    5- نقل و انتقال وجوه ارزي و ريالي و ارايه هرگونه خدمات بانكي
    6- صدور انواع چك هاي رمزدار و تضمینی و پذيرش انواع چك هاي صادره توسط ساير بانكها
    7- ارائه خدمات پذيره نويسي و انجام كليه عمليات راجع به آن
    8- اجاره دادن صندوق امانات ،‌ قبول امانات ، نگهداري سهام و هرگونه اوراق بهادار و ساير اشياء و اموال
    9- ارائه انواع خدمات قرض الحسنه بانكي در چهار چوب قوانين و مقررات مربوطه
    10- افتتاح انواع حساب هاي بانكي قرض الحسنه به نام خود نزد بانك‌ها و مؤسسات در داخل و خارج از كشور
    11- قبول سپرده قرض الحسنه مسكوكات طلا و اعطاي وام قرض الحسنه مسكوك با رعايت قوانين و مقررات مربوطه
    12- قبول وانجام وكالت، ‌نظارت،‌ توليت،‌ نمايندگي، ‌اداره امور مربوط به اموال اشخاص
    13- قبول نمايندگي مؤسسات پولي و يا بانكي كه به موجب قانون تشكيل شده يا بشوند
    14- ارائه خدمات مديريت نقدي براي مشتريان از قبيل خدمات حقوق و دستمزد ، ‌خدمات پرداخت ماليات ،‌ ‌حساب متمركز و كارتهاي بانكي طبق مقررات جاري كشور و ساير خدمات مشابه
    15- تأمين مالي در چارچوب تسهيلات قرض الحسنه با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه

تبليغات