با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Qarzol Hasane Mehr Iran
بانک قرض الحسنه مهر ایران با قصد خیر و با نیت تأمین نقدینگی و رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و حمایت از نیازمندان و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی که در امور خیریه فعالیت دارند ایجاد و یکی از نهادهای پولی و مالی کشور است که در راستای حرکت به سوی عملیات بانکداری اسلامی تشکیل شده است .
اهداف بانک قرض الحسنه مهر ایران به شرح زیر می باشد:
• تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در زمینه نهاد قرض الحسنه
• ترویج اصول و مبانی اقتصاد اسلام و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن
• جذب و تجهیز منابع مالی قرض الحسنه ، کمکهای بلا عوض دولتی و مردمی و اخذ وام قرض الحسنه از داخل و خارج از کشور و تخصیص آن به اشخاص واجد شرایط
• تسهیل در امور پرداخت ها ، دریافت ها ، مبادلات ، معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته میشود.
• تخصصی نمودن عملیات اجرایی قرض¬الحسنه
• کنترل و نظارت بر اجرای صحیح اعطاء قرض¬الحسنه به افراد واجد شرایط
• ایجاد اعتماد کامل در سپرده گذاران مبنی بر مصرف منابع بانک در پرداخت صحیح تسهیلات قرض¬الحسنه
• جلب همکاری آحاد جامعه در توسعه و فراگیر نمودن امور مرتبط با قرض الحسنه 

تبليغات