با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Qarzol Hasane Mehr Iran
1- فرهنگ سازی
2- استفاده از فن آوری اطلاعات و پیاده سازی بانکداری الکترونیکی
3- استقرار سیستم مدیریت دانش و تبدیل بانک به یک سازمان پیشرو
4- مدیریت بهینه منابع انسانی شامل :
الف : بکارگیری نیروی کارآمد ، متخصص و ماهر
ب : آموزش و ارتقاء دانش و مهارت کارکنان
5- تنوع در ارائه خدمات بانکی
6- تعامل با نهادهای حمایتی
7- تعامل با بیمه ها ، خیریه ها و اوقاف
8- انتشار و یا مشارکت در انتشار اوراق قرضه اسلامی
9- جلوگیری از اتلاف منابع با طراحی و پیاده سازی مدیریت ریسک
10- تخصصی شدن در یک موضوع خاص
11- استفاده از برنامه ریزی استراتژیک
12- ایجاد نگرش آینده نگری و آینده پژوهی
13- کسب درآمد حاصل از ارائه خدمات و مشاوره
14- ارتباط مستمر و فعال با مجامع بین المللی اسلامی
15- پیشتازی در ارائه خدمات بانکداری اسلامی ، الگو شدن برای کشورهای اسلامی و ارائه مشاوره در زمینه بانکداری اسلامی
16- جذب و رضایتمندی مشتری
17- بازاریابی ، تبلیغات و اطلاع رسانی
18- راه اندازی اتاق فکر و یا واحد تحقیق و توسعه و واحد آینده نگری
19- توسعه کمی و کیفی شبکه شعب
20- ایجاد کمیته تخصصی بانکداری قرض الحسنه

تبليغات