با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Sina
بانك سينا از ابتداي شروع فعاليت خود با نام موسسه مالي و اعتباري بنياد در سال 1364 با هدف اوليه انجام عمليات پولي، مالي و اعتباري و تامين نيازهاي مالي بنگاه هاي اقتصادي و جذب سپرده هاي عمومي در جهت اعطاي تسهيلات اعتباري به بخش هاي مختلف اقتصادي با سرمايه 10 ميليارد ريال تاسيس گرديد و از همان ابتدا با افتتاح شعب در برخي مناطق اقدام به بهره برداري و انجام عمليات بانكي نمود.
در جهت دستيابي به سطح استانداردهاي مورد پذيرش ازطرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به تصويب افزايش سرمايه تا سطح 2000 ميليارد ريال، ابتدا سرمايه از مبلغ 70 ميليارد ريال به مبلغ 500 ميليارد ريال و سپس در دو مقطع به مبلغ 1500 و2000 ميليارد ريال افزايش يافته و در مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 23/3/86 همزمان با تغيير نام بنياد به سينا به تصويب رسيد و در تاريخ 14/6/1386 مجوز ورود به بورس اوراق بهادار تهران نيز با نماد "وسينا" با كد بورسي شماره 05-19-65 صادر گرديد.
بانك سينا در روزهاي  پاياني سال 87 موفق به دريافت مجوز فعاليت بانكي خود از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گرديد. فعاليتهاي بانك سينا مطابق اساسنامه، شامل انجام كليه عمليات پولي، مالي و اعتباري و فعاليت در بخش هاي مختلف اقتصادي با اشخاص حقيقي و حقوقي باشد.
احترام به مشتري، خلاقيت و نوآوري، صداقت و درستكاري و گسترش روزافزون شعب، برنامه هاي استراتژيك بانك سينا است.
بانك سينا با توجه به ضرورت فعاليت هر چه بيشتر در بازار پول و لزوم رقابت در ارائه خدمات، در كنار توسعه شعب خود در تهران، نسبت به توسعه شبكه شعب در ساير نقاط كشور نيز اقدام نمود. كه در حال حاضر با 260 شعبه فعال در سراسر كشور به هموطنان عزيز خدمات پولي و بانكي ارائه مي نمايد.

چشم انداز:

    ● برخورداري از فناوري پيشرفته، نيروي انساني توانا و مبتكر طرح هاي  نوين بانكي
    ● پيشتاز در ارائه خدمات پولي و بانكي در بين بانكهاي كشور، با هدف ايجاد ارزش آفريني بيشتر براي ذينفعان
    ● تبديل شدن به يكي از نهادهاي معتبر پولي و بانكي منطقه ( خاورميانه و آسياي غربي)

اهداف :

    ● ارائه خدمات مالي و بانكي متنوع و با كيفيت و منطبق با استانداردهاي جهاني ( با بهره گيري از فناوري نوين)
    ● كسب سود و ارزش آفريني بالاتر براي سهامداران خود نسبت به رقباي درون مركزي
    ● اهميت دادن به نيروي انساني و كارگروهي
    ● كمك به رشد و شكوفايي اقتصاد كشور
    ● رشد افزون تر منابع از طريق بازاريابي و تلاش مجدانه كاركنان
    ● پرداخت تسهيلات به طرحهايي كه از توجيه كافي برخوردار مي باشند
    ● توجه به خواست، انتظارات مشتريان و جلب رضايت مشتريان
    ● افزايش نظارت و كنترل هاي داخلي در سطح شعب


صفحات مرتبط با بانک سينا در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● معرفي
● نگاهی به خدمات بانک
تبليغات