با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Shahr
سهامداران اصلی بانک شهر  عبارتند از:
شهرداری تهران
صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
شهرداری مشهد
شهرداری کرج
شهرداری تبریز
شهرداری شیراز
شهرداری اصفهان
شهرداری قزوين
شهرداری قم
شهرداری اهواز
علاوه بر سهامداران فوق،30%از سهام بانک شهر به سهامداران عادی و کارکنان مناطق، سازمانها، ادارات و شرکتهای تابعه شهرداری تهران و کارکنان شهرداری کلانشهرها که بالغ بر 60.000نفر هستند واگذار گردیده است.

استقبال مردم نیز از سهام این بانک در نوع خود بی‌نظیر بود و علیرغم پیش‌بینی 15روز برای فروش سهام طی دو روز از شروع پذیره‌نویسی کلیه سهام این بانک به فروش رسید.

صفحات مرتبط با بانک شهر در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه بانک شهر
● اهداف بانک شهر
● اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل
تبليغات