با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Shahr
صفحه اول > معرفي بانک ها و موسسات مالي > بانک شهر >
اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل
●آقاي حسین محمد پورزرندی    رییس هیأت مدیره
●آقاي علیرضا آذری    نایب رییس هیأت مدیره
●آقاي احمد درخشنده    عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
●آقاي هوشنگ خندان دل    عضو هیأت مدیره
●آقاي سید ابوالقاسم گلستان‌نژاد    عضو هیأت مدیره


صفحات مرتبط با بانک شهر در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه بانک شهر
● اهداف بانک شهر
● سهامداران اصلی
تبليغات