با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Eghtesad e Novin
بانك اقتصاد نوين به عنوان يك رويكرد مديريتي براي انجام بخشي از فعاليت‌هاي مرتبط با موضوع فعاليت خود اقدام به تشكيل موسسات زيرمجموعه يا مشاركت در ديگر موسسات نموده است. فهرست اين موسسات وابسته به شرح زير مي‌باشد:

    ● شركت بيمه نوين (سهامي عام)
    ● شركت خدمات و پشتيباني اقتصاد نوين (سهامي خاص)
    ● شرکت كارگزاري بانك اقتصاد نوين (سهامي خاص)
    ● شركت ليزينگ اقتصاد نوين
    ● شركت سرمايه‌گذاري اقتصاد نوين (سهامي عام)
    ● شركت صرافي و خدمات ارزي اقتصاد نوين (سهامي خاص)
    ● شركت پرداخت نوين آرين
    ● شركت ارتباطات سلام مهر (سهامي خاص)
    ● شرکت خدمات مالي و اعتباري راه اقتصاد نوين
    ● شركت تامين سرمايه
    ● بانک همکاري‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري منطقه‌اي اسلامي
    ● گروه صنعتي اقتصاد نوين
    ● شرکت بين‌المللي تجاري - دوبي


تبليغات