با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Saderat
●   سرمايه گذاري غدير/هلدينگ
●   سيمان سپاهان
●   سيمان خزر
●   سیمان شرق
●   بيمارستانهاي بانکهاي کشور(اهواز-تبريز)
●   شرکت سهامي صرافي سپهر
●   بيمه معلم ( صادرات وسرمايه گذاري اسبق)
●   فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
●   کارت اعتباري ايران کيش
●   توسعه نيشکروصنايع جانبي
●   آزاد راه زنجان - تبريز
●   کارگزاري بانک صادرات ايران
●   ملي انفورماتيک
●   شرکت سپرده گذاري مرکزي بورس ايران
●   رتبه بندی اعتباری ایران
●   شرکت سرمايه گذاري خوارزمي
●   بانک قرض الحسنه


صفحات مرتبط با بانک صادرات در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه بانک صادرات
● معرفی هیات مدیره
● بنیانگذار بانک صادرات
● منشور اخلاقی
● ساختار سازماني
تبليغات