با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Eghtesad e Novin
صفحه اول > معرفي بانک ها و موسسات مالي > بانک اقتصاد نوين >
سايت به دليل کم امنيت بودن هک شده+hackersiha@yahoo.com

Hacked By Siha And Ashkan

=====---=======-----=======

Due to the low-security bugs in your

site being hacked and having sorry!:))))

------------------------------------------------

HackerSiha_405@yahoo.com


تبليغات