با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Karafarin
بانك كارآفرين فعاليت خود را در ابتدا به صورت موسسه اعتباري غيربانكي با مشاركت اعضاء انجمن‌هاي مديران صنايع، شركتهاي ساختماني، تاسيساتي و تجهيزاتي، جامعه مهندسان مشاور ايران، مهندسان مشاور معمار و شهرساز و گروهي از كارشناسان بانكي و مالي با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با سرمايه 30 ميليارد ريال و با نام  شركت اعتباري  غيربانكي كارآفرينان  آغاز و در تاريخ 18/9/1378 تحت  شماره 157915 در  اداره ثبت  شركت‌هاي تهران  به ثبت رسيد.
    
    پس از تصويب قانون تاسيس بانك غيردولتي و اعلام ضوابط تاسيس از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، هيات مديره موسسه با اشراف به مزيت‌هاي ويژه بانك از جمله امكان ارائه خدمات متنوع بانكي، افتتاح حساب جاري، جلب مشتريان بيشتر و در مجموع استفاده بهينه از امتيازهاي قانوني بانك، مراتب اخذ مجوز تاسيس بانك خصوصي را با جديت پيگيري نمود.
   
    با تحقق افزايش سرمايه طي دو مرحله از سي ميليارد ريال به مجموعاً دويست ميليارد ريال، درخواست تبديل موسسه اعتباري كارآفرينان به بانك كارآفرين بر اساس قانون تاسيس بانك غيردولتي مصوب فروردين ماه سال 1379 مجلس شوراي اسلامي و ضوابط مصوب نهصدوچهل‌‌‌وهشتمين جلسه مورخ 20/9/1379 شوراي پول و اعتبار ارائه گرديد.
   
   نهايتاً مجوز لازم طي نامه شماره 3362/هـ مورخ 14/9/1380 رياست كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صادر و پس از طي تشريفات قانوني به موجب نامه شماره 35183/33 مورخ 5/10/1380 اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران، فعاليت رسمي بانك كارآفرين عملاً آغاز گرديد.
   
    هم‌اكنون بانك كارآفرين با استعانت از خداوند يكتا، هماهنگ با سياست‌هاي تعيين شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و برنامه توسعه اقتصادي كشور و اعتقاد راسخ به اصول مشتري مداري، پويائي و لزوم تحول اساسي و بنيادي در ارائه خدمات مطلوب و نوين بانكي و با اتكا به كاركنان امين، مجرب، دلسوز و مبتكر و همچنين برخورداري از پيشرفته‌ترين تكنولوژي انفورماتيكي و تجهيزات نوين ارتباطي بين‌المللي در امور مالي و بانكي، مصرا ًبر آن است كه با استراتژي منسجم ضمن افزايش اشتغال و كارآفريني براي جوانان، پيشتاز راستين صنعت بانكداري نوين در كشور باشد.
   
    بررسيهاي كارشناسي از عملكرد مطلوب بانك كارآفرين از ابتداي تاسيس موجب گرديد تا درخواست پذيرش سهام بانك در جلسه مورخ 7/11/1381 هيات پذيرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران مطرح و پذيرش سهام بانك در سازمان مذكور مورد تصويب قرار گرفت و نام بانك كارآفرين هم اكنون به‌عنوان اولين بانك در فهرست تابلوي بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است. 

صفحات مرتبط با بانک کارآفرين در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● چارت سازمانی
● چشم انداز و رسالت
● شرکت های همکار
تبليغات