با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Karafarin


صفحات مرتبط با بانک کارآفرين در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه
● چشم انداز و رسالت
● شرکت های همکار
تبليغات