با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Karafarin
چشم انداز
پيشرو و موفق‌ترين بانك خصوصي در ارائه خدمات قابل تحسين

ايجاد شبكه بانكي توانمند براي تحصيل سود قابل ملاحظه و افزايش بازده سهامداران و سرمايه‌گذاران    

ايجاد نقش بين‌المللي براي تحصيل و حفظ سود ناشي از مبادلات و معاملات خارجي با حفظ ريسك در سطحي مناسب كسب موقعيت رقابتي مطلوب و جايگاه مناسب براي بانك در نظام بانكداري ايران    

مطرح شدن به عنوان بانك ممتاز.


رسالت
فعاليت بانكي (بانكهاي تجاري) ذاتاً يك تجارت خرده‌فروشي است و خرده‌فروشي يك تجارت مردم مدار است. وجود و تداوم بانك بستگي به اين امر مهم دارد كه چگونه از عهده مسئوليت‌هايي كه در قبال ذينفعان دارد، برآيد.

مسئوليت در قبال مشتريان مي‌باشد. ارزشهاي مورد نظر بانك در قبال مشتريان عبارتست از: ارائه خدمات بانكي با كيفيت مطلوب، با قيمت رقابتي و با روشهاي كاملاًحرفه‌اي.    

مسوليت در قبال سهامداران مي‌باشد. هدف بانك دستيابي به سود مناسب بر روي سرمايه‌گذاري‌هاي خود از طريق مديريت صحيح دارائي‌ها و ايجاد رشد مستمر است. علاوه بر سودآوري، افزايش ارزش بازار سهام با ارائه روشهاي كاملاً شفاف و سالم نيز از جمله اهداف بنيادي بانك مي‌باشد.

مسئوليت در قبال كاركنان مي‌باشد. ما احساس بسيار عميقي در خصوص كاركنان داريم ما وظيفه داريم شرايطي در بانك فراهم شود تا كاركنان توانائي‌هاي بالقوه خود را بروز داده و فرصت رشد و توسعه آنها مهيا شود. ما انتظار داريم كاركنان متناسب با ميزان مشاركت خود در موفقيت بانك بهره‌مند شده و تشويق شوند.

مسئوليت در قبال جامعه است. حمايت از پروژه‌هاي سودمند و عدم مشاركت در پروژه‌هايي كه سبب از بين رفتن منابع ملي مي‌گردد از مهمترين تعهدات بانك در قبال جامعه است. حمايت از پروژه‌هاي سودمند وجهه عمومي بانك، مديران و كاركنان را فراهم نموده و اعتبار آنها را افزايش مي‌دهد.

صفحات مرتبط با بانک کارآفرين در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه
● چارت سازمانی
● شرکت های همکار
تبليغات