با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Keshavarzi
در راستاي توجه به مباني اعتقادي‌مان در مورد تكريم انسانها و رعايت اصول اخلاقي در محيط كار و به منظور نهادينه شدن رفتارهاي شغلي مورد انتظار جامعه، و ارج نهادن به همه مردم و مشتريان، منشور اخلاقي كاركنان بانك كشاورزي طي 12 بند به شرح زير بين همه ما توافق و تنظيم گرديده و براي رعايت، به كليه واحدهاي بانك ابلاغ شده است:

ارزش‌آفريني براي مردم و مشتريان و كسب رضايت آنها بعنوان اصلي‌ترين سرمايه بانك.
رعايت نظم و انضباط، ادب و احترام در ارتباط با مردم و مشتريان.
رعايت عدالت و پرهيز از هرگونه تبعيض در جريان امور و فعاليت‌ها با هدف حفظ كرامت انساني مردم و مشتريان.
ترويج فرهنگ تكريم، پاسخگويي و گره‌گشايي از مشكلات مردم و مشتريان و تبديل آن به يك ارزش حاكم در سازمان.
رعايت اصول صداقت، درستي، امانت‌داري، رازداري و حفظ اطلاعات مربوط به مشتريان.
وقت‌شناسي، وظيفه‌شناسي، آراستگي ظاهر، حذف تشريفات زائد و پرهيز از معطل كردن مردم و مشتريان.
تلاش در ارائه مشاركت جمعي و كار گروهي منسجم براي ارتقاي دقت، صحت، كيفيت و افزايش سرعت عمليات و ارائه خدمت به مردم و مشتريان.
تلاش در جهت ارائه بهترين و به روز آمدترين انواع خدمات بانكي بويژه با استفاده از فناوري روز بانكداري الكترونيك در سطح استانداردهاي جهاني.
استفاده از انتقادها، پيشنهادها و نظرهاي سازنده مردم و مشتريان بعنوان يك فرصت كليدي براي بانك.
كوشش در جهت تحقق انتظارها و نيازهاي مورد نظر مردم و مشتريان بعنوان يك فرصت استراتژيك براي بانك.
نشان دادن صبر و حوصله، متانت و صبوري، خوش برخوردي براي حفظ آسايش و آرامش مردم و مشتريان در فضاهاي مختلف مورد مراجعه در بانك.
شناخت ارزش‌هاي مورد نظر مردم و مشتريان در نقاط مختلف كشور و تلاش همه جانبه در برآورد آنچه شما مي‌خواهيد.
بر اين باوريم كه راهنمائيهاي شما مردم عزيز و مشتريان محترم براي اجراي اين منشور، موثرترين ياري‌رسان ما است.

صفحات مرتبط با بانک کشاورزي در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● معرفي بانک
● چارت سازمانی
● اساسنامه
● چشم انداز بانك كشاورزي
● موزه بانک کشاورزي
تبليغات