با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Moassese Etebari Samen Ol Aemeh
همچنانکه توسعه نظام اقتصادی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر پایه دولتی، تعاونی وخصوصی استوار گردیده که عمده ترین اهداف ما عبارتند از:
-  جذب وجوه نقد و منابع آزاد در جامعه در قالب سپرده گذاری در انواع حسابهای  پس انداز و سپرده های مدت دار و هدایت  سرمایه های سرگردان در مسیر استفاده در برنامه ریزیهای عمومی و در راستای برنامه های توسعه اقتصادی کشور .
-  ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی در کشور و ارائه خدمات و تسهیلات مالی واعتباری در چارچوب عقود اسلامی .
-  توجه و رعایت مبانی فقهی و ارزشهای اسلامی در کلیه فعالیتهای پولی و مالی.
-  ترویج و توسعه فرهنگ قرض الحسنه.
-  افزایش کارائی و اثر بخشی در کلیه سطوح زمانی به منظور حضور فعال تعاونی در بازار پولی ومالی کشور .
-  استفاده از فن آوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک به منظور ارائه خدمات روز به مشتریان.
-  حمایت از دست اندر کاران فعال در بخشهای صنعت ،خدمات ،کشاورزی ، بازرگانی و مسکن که  نیاز به سرمایه و کمک مالی دارند.
-  ایجاد اشتغال درجامعه بطور مستقیم وغیر مستقیم.

صفحات مرتبط با موسسه مالي اعتباري ثامن الائمه در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه
● منشور اخلاقی
● ساختار سازماني
تبليغات