با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Moassese Etebari Samen Ol Aemeh
منشور اخلاقی تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع)
 
1- مراجعه مردم به خود را نعمتی بزرگ می دانیم و همواره منتظر و پذیرای مراجعه کنندگان هستیم تا با خدمت به آنان به وظیفه انسانی و الهی خود عمل کرده باشیم .
2- همواره خود را در جایگاه مراجعه کنندگان قرار می دهیم و با توجه به قوانین و مقررات تعاونی و همفکری با ایشان سعی خواهیم کرد رضایت آنان را تامین کنیم .
3- همواره با خلق خوش و رعایت عدالت و انصاف با همکاران و مراجعه کنندگان رفتار نموده و از این راه موفقیت خود را تضمین می نماییم .
4- ما بر آنیم که صداقتمان را با گفتار و کردارمان بر شما نمایان کنیم ، باشد که مقبول افتد و در نظر آید .
5- عنوان نمودن "رضایت مشتری" از جانب ما تنها بیان یک کلام زیبا نمی باشد ، بلکه تلاش و تفکر بر آن و پیشی گرفتن از حد انتظارات ، هدف ماست .
6- براین باوریم ، رضایت مشتری تنها زمانی مفهوم خواهد داشت که او در قلب خویش از ارائه خدمات ما راضی و درفکر خویش در پی زمانی دیگر برای دیدار مجدد با ما باشد .
7- ما بزرگی را در طویل بودن ساختار و پیکره سازمان خویش نمی دانیم بلکه بزرگی را در همراه بودن با کلیه مشتریان خویش می دانیم .
8- زمان شناسی و حضور به موقع در محل کار را یک اصل می دانیم و تدابیری می اندیشیم که در صورت عدم حضور هر یک از ما ، کار مراجعه کنندگان به درستی انجام شود .
9- به نظم و آراستگی خود ومحیط کار که می تواند موجب افزایش کارایی ، عزت نفس ، احترام و نشاط گردد اهمیت ویژه ای قائلیم .
10- کار مراجعه کنندگان را با دقت در اسرع وقت و بدون انتظار خاصی انجام می دهیم زیرا این حق آنها وظیفه ماست و همواره اطلاعات و توضیحات لازم و کافی را برای انجام بهتر امور در اختیار مراجعه کنندگان و همکاران قرار خواهیم داد .
11- نهایت تلاش خود را به کار خواهیم برد تا با بهره گیری از اصول امانت داری از اموال ، سپرده ها و وجوه مشتریان حفاظت نماییم و با تکیه بر شاخصه بهره وری در جهت تحقق اهداف مطلوبتر تعاونی و مشتری گام برداریم .
12- مراجعین میهمانانی هستند که ما همواره دوست داریم در تمام مراحل زندگی برایشان میزبانی کنیم

صفحات مرتبط با موسسه مالي اعتباري ثامن الائمه در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه
● اهداف
● ساختار سازماني
تبليغات