با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

صرافي هاي مجاز
صفحه اول > صرافي هاي مجاز > صرافي هاي مجاز استان خوزستان
نام نام شركت تلفن همراه آدرس
رضا آگاه آگاه وشرکا   09161313788 آبادان-خيابان امام خميني ، روبروي مبل عدالت ، پلاک 334
محمود بيرقي محمود بيرقي ۲۲۲۳۰۸۰ 09173170399 آبادان-خيابان شهرداري ، پلاک 197
عبدالحسين بياني بياني و شرکا ۲۲۲۴۶۹۴   آبادان-خيابان اميري ( ته لنجي ) ، روبروي تعاوني مصرف کارکنان دولت
سامي راضي پور زنگنه وشرکا ۲۲۲۹۶۸۸ 09166310142 آبادان-خيابان امام خميني ، فرعي ۶ ، پلاک 343
فؤاد مجيدي مجيدي و شرکا   091663224630 آبادان-خيابان امام خميني، کوچه خيام، روبروي تعاوني مصرف اداره بندر، پلاک 24
داود صفار نژاد صفار نژاد وشرکا ۳۳۳۱۸۲۲   اهواز-کيانپارس ، بين خيابان ۳و ۴ شرقي ، بازارمرکزي ، پلاک ۳
سعيد پور احساني پوراحساني وشرکا ۲۲۳۹۶۱۳ 09163057519 اهواز-خيابان آزادگان ، روبروي بانک ملي مرکزي ، پلاک 206 و 200
طهورث بيژني بيژني وشرکا   09161111892 اهواز-خيابان کيانپارس ، فلکه سوم بازار امام رضا(ع)
هدي حلمي زاده حلمي زاده وشرکا ۴۲۲۲۷۷۳ 09161319098 خرمشهر-خيابان فردوسي، بازار سيف، پاساژ بحراني ، پلاک 65
امراله غلامي غلامي وشرکا ۲۳۲۱۵۸۰ 09161522269 ماهشهر-خيابان امام خميني، جنب بانک سپه
محمد راضي پور راضي پور و شرکا ۴۴۶۸۸۹۹ 09161180777 اهواز - خيابان آزادگان - روبروي بانک ملي مرکزي - نبش صرافي العالم
محمدرحيم کمايي کمايي و شرکا ۲۲۲۰۴۶۴ 09161500804 ماهشهر - بندر امام خميني - ۷۰۰ دستگاه -جنب پاساژ روز- روبروي سردخانه حاج خسروي
فوزي فهمي فهمي و شرکا ۴۲۲۴۰۵۴   خرمشهر - ميدان شهداابتداي خيابان شهدا(اردي بهشت قديم ) پلاک 41
جعفر عبادي جعفر عبادي و شرکا ۴۲۲۳۲۴۵ 09163526988 هنديجان-خوزستان - هنديجان شمالي - خيابان بسيج - کوي فرهنگيان - نبش کوچه چهارم پلاک 476

يافته هاي مرتبط با صرافي هاي مجاز
● صرافي هاي مجاز متعلق به بانك ها
● صرافي هاي مجاز استان تهران
● صرافي هاي مجاز استان اردبیل
● صرافي هاي مجاز استان آذربايجان شرقی
● صرافي هاي مجاز استان اذربایجان غربی
● صرافي هاي مجاز استان اصفهان
● صرافي هاي مجاز استان ایلام
● صرافي هاي مجاز استان بوشهر
● صرافي هاي مجاز استان چهارمحال و بختیاری
● صرافي هاي مجاز استان خراسان جنوبی
● صرافي هاي مجاز استان خراسان رضوی
● صرافي هاي مجاز استان خراسان شمالی
● صرافي هاي مجاز استان زنجان
● صرافي هاي مجاز استان سمنان
● صرافي هاي مجاز استان سیستان و بلوچستان
● صرافي هاي مجاز استان فارس
● صرافي هاي مجاز استان قزوین
● صرافي هاي مجاز استان قم
● صرافي هاي مجاز استان کردستان
● صرافي هاي مجاز استان کرمان
● صرافي هاي مجاز استان کرمانشاه
● صرافي هاي مجاز استان گلستان
● صرافي هاي مجاز استان گیلان
● صرافي هاي مجاز استان لرستان
● صرافي هاي مجاز استان مازندران
● صرافي هاي مجاز استان مرکزی
● صرافي هاي مجاز استان هرمزگان
● صرافي هاي مجاز استان همدان
● صرافي هاي مجاز استان یزد
● صرافي هاي مجاز در مناطق آزاد
تبليغات