با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

ارسال شده در 29 دي 1389 - ساعت 12:45 - 3083 بازديد

بانک پست بانک >
استخدام پست بانک

 

:: برای مشاهده  زمان جدید آزمون پست بانک اینجا کلیک کنید

پست بانك ايران در نظر دارد به منظور تامين بخشي از نيروي انساني خود ، تعدادي داوطلب واجد شرايط را با مدرك تحصيلي فوق ديپلم و بالاتر را جهت اشتغال در مشاغل متصدي امور بانكي (ريالي) ، متصدي امور بانكي(ارزي) و كاربر رايانه مطابق با جدول پيوست ازطريق آزمون كتبي ، مصاحبه و گزينش به صورت قرارداد خريدخدمت بكارگيرد . متقاضيان مي توانند جهت اطلاعات بيشتر وثبت نام به نشاني اينترنتي www.postbank.ir مراجعه نمايند .

الف- شرايط عمومي


1- تابعيت ايران ومتعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران

2- متدين به يكي از اديان رسمي كشور

3- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم قانوني (كارت يابرگ معافيت موقت مورد پذيرش نمي باشد )

تذكر1 : تاريخ ترخيص از خدمت وظيفه و يا صدور كارت معافيت دائم قانوني بايد قبل از تاريخ 26/6/89 باشد .

تذكر2 : براي دارندگان كارت معافيت دائم پزشكي درصورت موفقيت در مراحل مربوطه ، تاييد مراجع پزشكي مورد نظر بانك مبني بر بلا مانع بودن همكاري الزامي است .

4- حداكثر سن 29 سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس ( متولدين 26/6/60 به بعد ) و حداكثر سن 27 سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ديپلم ( متولدين 26/6/62 به بعد ).

تبصره 1 : مدت خدمت سربازي به حداكثرسن داوطلب افزوده مي گردد.

تبصره2 : براساس قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام ، شرايط سن افراد متقاضي از خانواده هاي شهدا ، جانبازان ، آزادگان ،ومفقودالاثرها ( همسر، فرزندان، برادر، خواهر) در صورت ارائه گواهي معتبر از سوي مراجع ذيصلاح تا ميزان پنج سال افزايش مي يابد :

5- عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات

6- عدم سوء پيشينه كيفري (نداشتن سابقه محكوميت قضايي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گرددوهمچنين عدم اشتهار ومحكوميت به فساداخلاقي ) .

7- داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني .

8- داوطلبان در صورتي كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند بومي تلقي مي شوند و مي توانند درآزمون همكاري با بانك شركت نمايند :

1-8- محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد

2-8- حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي ( ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان ) را در محل مورد تقاضاي استخدام طي كرده باشند

3-8- فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه محل سه سال از سنوات تحصيلي ( ابتدايي ، راهنمايي و يا دبيرستان ) با محل مورد تقاضاي استخدامي يكي باشند نيز بومي تلقي مي شوند

4-8- داوطلبان بايد در سه سال آخر منتهي به آزمون همكاري با بانك (صرفنظر از مدت تحصيل در دانشگاه) سابقه سكونت درشهر مورد تقاضا را داشته باشند .

9- عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي .

10- نداشتن تعهد انجام كار درساير سازمانها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ويا نهادهاي انقلابي .

ب- شرايط اختصاصي

1 دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر با حداقل معدل 13 و فوق ديپلم باحداقل معدل 14 از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

تبصره : تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان آزمون مي بايست قبل از تاريخ 26/6/89 باشد .

2 مقاطع و رشته هاي تحصيلي مورد نياز:

مقاطع و رشته هاي تحصيلي مورد نياز:

 

عنوان شغل

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

ملاحظات

متصدي امور بانكي (ريالي)

علوم بانكي-حسابداري-اقتصاد-مديريت-رياضي-آمار-كامپيوتر- مهندسي صنايع

فوق ديپلم وبالاترمتصدي امور بانكي (ارزي)

زبان انگليسي-مديريت بازرگاني-علوم بانكي-حسابداري-اقتصاد-كامپيوتر

ليسانس و بالاتر

متقاضي مي بايست تسلط كامل به زبان انگليسي داشته باشد

كاربر رايانه

كامپيوتر – كليه گرايش ها

ليسانس و بالاتر


 

 

ج- آزمون

1- مواد آزمون

1-1- عمومي( براي كليه داوطلبان درشغلهاي مورد نياز)

 

 

رديف

عنوان آزمون

ضريب

1

زبان انگليسي

1

2

معارف اسلامي

1

3

رياضي

1

4

كامپيوتر

2

5

هوش و استعداد تحصيلي

2

 

 

1-2- تخصصي براي داوطلبان همكاري در شغل متصدي امور بانكي ارزي و كاربر رايانه

 

 

رديف

عنوان شغل

عنوان آزمون

ضريب

1

متصدي اموربانكي (ارزي)

زبان انگليسي ( بازرگاني )

3

2

كاربر رايانه

كامپيوتر ( نرم افزار ، سخت افزار و شبكه)

3

 

 

2 – نحوه ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون

((داوطلبان براي همكاري با بانك فقط مي توانند در يكي از شغل هاي متصدي اموربانكي (ريالي) ، كاربر رايانه و متصدي اموربانكي (ارزي) ثبت نام نمايند ))


2 – نحوه ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون

((داوطلبان براي همكاري با بانك فقط مي توانند در يكي از شغل هاي متصدي اموربانكي (ريالي) ، كاربر رايانه و متصدي اموربانكي (ارزي) ثبت نام نمايند ))

1-2- كليه متقاضيان بايستي با مراجعه به سايت اينترنتي بانك به آدرس WWW.POSTBANK.IRپس از مطالعه دقيق شرايط و ضوابط همكاري نسبت به تكميل فرم ثبت نام الكترونيكي و اسكن نمودن يك قطعه عكس جديد با فرمت JPG وابعاد حداقل 400 *300 و حداكثر 420 *320 پيكسل در فرم ثبت نام و دريافت كد رهگيري و يادداشت آن اقدام نمايند.

2-2- كليه متقاضيان مي بايست پس ازثبت نام الكترونيكي ، از تاريخ 20/6/89 تا روز برگزاري آزمون ضمن مراجعه به سايت فوق الذكر نسبت به چاپ كارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمايند.

تبصره: درصورت بروز هرگونه مشكل متقاضيان مي توانند با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر و اصل فيش واريزي و كد رهگيري به مديريت شعب استان ذيربط مراجعه نمايند .

3-2- مهلت ثبت نام از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 30/5/89 لغايت ساعت 24 روز يكشنبه مورخ 14/6/89 مي باشد.

4-2- داوطلبين مي بايست مبلغ 120،000ريال به حساب شماره 36372010028767067701 به نام پست بانك ايران (قابل پرداخت در كليه شعب پست بانك در سراسر كشور) واريز نمايند .

تبصره : افراد متقاضي از خانواده هاي شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، و مفقودالاثرها (همسر، فرزندان، برادر، خواهر) از پرداخت 50% هزينه ثبت نام و فرزندان شاهد از پرداخت كل هزينه معاف مي باشند . (ارائه گواهي معتبر از سوي مراجع ذيصلاح الزامي است )

3- زمان و مكان برگزاري آزمون

آزمون رأ س ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 26/6/89 برگزار مي گردد و محل برگزاري آزمون از طريق سايت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد .

تبصره: همراه داشتن مدرك شناسايي عكس دار معتبر (شناسنامه/كارت ملي) و اصل فيش واريزي و كارت ورود به جلسه آزمون در روز برگزاري آزمون الزامي است.

د- تذكرات مهم

1- چنانچه در هر مرحله از بررسي هاي بانك مشخص شود متقاضي اطلاعات اشتباه به بانك ارائه نموده است ، متخلف محسوب شده و از جذب و اشتغال وي جلوگيري به عمل خواهد آمد.

2- در صورت پذيرفته شدن نهايي در مورد صحت كليه مدارك ارسالي از مراجع ذيصلاح استعلام خواهد شد.

3- هزينه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .

4- ثبت نام و شركت در آزمون و طي كليه مراحل اعلام شده هيچگونه تعهد استخدامي با فرد ايجاد نمي نمايد و بانك در بكارگيري نهايي افراد مختار است .

5- ثبت نام صرفاً از طريق سايت اينترنتي بانك صورت مي پذيرد و داوطلبان لازم است از هرگونه مراجعه حضوري به شعب و ستاد بانك يا ارسال در خواست خود ازطريق پست خودداري نمايند .

6- نتايج آزمون ازطريق سايت اينترنتي بانك به آدرس www.postbank.ir و پيام كوتاه اطلاع رساني مي شود .

7- از پذيرفته شدگان درآزمون كتبي، مصاحبه حضوري و گزينش بعمل خواهد آمد و داوطلب پذيرفته شده پس از طي كليه مراحل در واحدهاي مشخص شده بانك بكار گرفته خواهد شد از اين رو صرف قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه حقي را براي داوطلب ايجاد نخواهد كرد. 

::برای مشاهده نیروی مورد نیاز به تفکیک استان اینجا کلیک کنید.


:: برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.


با حضور درتالار گفتگوی بانکی در مباحث و مسائل اقتصادی کشور شرکت کنیدديدگاه هاي ارسال شده براي اين آگهي استخدام:

ليسانس حسابداري مدت 5سال در صندوق قرض الحسنه انتظارجاويد مشغول ميباشم شماره تماس 05137320969
ارسال شده توسط مليحه رنجبر در يکشنبه 27 تير 1395
با عرض سلام و ادب احتراما اينجانب داراي ليسانس مديريت بازرگاني و متقاضي همكاري با بانك مي باشم باتشكر و سپاس فراوان
ارسال شده توسط صونا امام قلي زاده در جمعه 7 آذر 1393
با سلام و احترام اینجاب دارای لیسانس ریاضی کاربردی،متولد 68 و متاهل میباشم و دارای توانایی مهارتهای ICDL و آشنایی کامل به internet و آشنا به زبان انگلیسی در سطح Intermediate،همچنین مسلط به تایپ 10 انگشتی به ربان فارسی و انگلیسی و شایان به ذکر است که ساکن جزیره کیش میباشم و دارای 2 سال سابقه کار در شرکتهای متفرقه به سمت مدیر داخلی بوده ام و خواستار همکاری با شمارا دارم ,خواهشمندم تقاضای مرا پیگیری نمایید.09331503987
ارسال شده توسط زهرا پاسیار در پنج‌شنبه 15 اسفند 1392
لیسانس کامپیوتر
ارسال شده توسط منیره داوودی در جمعه 22 آذر 1392
لیسانس کامپیوتر
ارسال شده توسط سمیرا دلفان آذری در جمعه 22 آذر 1392
ديدگاه خود را در مورد اين آگهي استخدام بنويسيد»
لطفا قسمت نام و متن ديدگاه را به صورت فارسي وارد کنيد.
نظراتي که با حروف لاتين و غيرفارسي نوشته شده باشند تاييد نخواهند شد.
نام شما (اجباري)
آدرس Email (اختياري)
متن ديدگاه (اجباري)
کد امنيتي
تکرار کد بالا
تبليغات