با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

ارسال شده در 26 ارديبهشت 1389 - ساعت 23:21 - 949 بازديد

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران >
جلسه مشترک اعضاي شوراي فقهي بانکداري اسلامي برگزار شد

به گزارش شبکه مرجع اطلاعات بانکي «بانک ديتا»، به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، جلسه مشترک اعضاي شوراي فقهي بانکداري اسلامي و مديران اعتباري سيستم بانکي کشور با هدف بررسي مسايل و مباحث شرعي فعاليت هاي بانکي دربانک مرکزي برگزار گرديد.
در اين جلسه با توجه به تشکيل شوراي فقهي بانکداري اسلامي در بانک مرکزي ،انطباق هرچه بيشتر عمليات بانکي بر طبق احکام و قواعد فقه اسلامي و معرفي ابزارهاي جديد در حوزه بانکداري اسلامي و بازنگري در مقررات بانکداري اسلامي بدون ربا تاکيد گرديد.
ايجاد شرايطي براي طرح شبهات و ابهامات از سوي کارکنان سيستم بانکي براي رفع برخي نگراني ها در اجراي عقودبانکي ونيز تشويق آنها براي ارايه ابزارها و راهکارهاي نوين بانکي براي کاهش ريسک وافزايش خدمات از جمله مباحثي بود که مورد توجه حاضران قرار گرفت.
سپس شرکت کنندگان با اشاره به بحران اقتصادي اخير و ورشکستگي تعداد زيادي از بانک هاي غربي ، تجربه بانکداري اسلامي در برخي از کشورهاي غربي و منطقه را طبق گزارش موسسات معتبر پولي وبانکي جهاني،مثبت وموفق ارزيابي کردند.
در اين جلسه گزارشاتي از اقدامات شوراي فقهي از جمله تبيين جنبه هاي شرعي انتشار اوراق مشارکت ارزي ، گواهي سپرده ارزي، عقد خريد دين ، مبادلات بين بانکي ،صکوک وابزارهاي پوشش ريسک نوسانات نرخ ارز ارايه گرديد.

ديدگاه خود را در مورد اين خبر بنويسيد»
لطفا قسمت نام و متن ديدگاه را به صورت فارسي وارد کنيد.
نظراتي که با حروف لاتين و غيرفارسي نوشته شده باشند تاييد نخواهند شد.
نام شما (اجباري)
آدرس Email (اختياري)
متن ديدگاه (اجباري)
کد امنيتي
تکرار کد بالا
تبليغات