با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

ارسال شده در 7 مرداد 1389 - ساعت 19:17 - 903 بازديد

بانک سرمايه >
سمينار بررسي مسائل حقوقي شعب سراسر کشور

به گزارش شبکه مرجع اطلاعات بانکي «بانک ديتا»، سمينار حقوقي بانک سرمايه در تاريخ 24/04/1389 با حضور مدير امور شعب، روساي حوزه ها و شعب سراسر کشور در سالن اجتماعات دانشگاه امير کبير برگزار شد.
در اين نشست که با هدف پاسخ به سوالات مطروحه و ارائه اطلاعات حقوقي مورد نياز برپا شده است، ابتدا آقاي هاديان مدير امور شعب با ارائه تحليلي از شرايط کنوني بانک و رقبا و جايگاه مورد انتظار راهکارهاي دستيابي به اهداف برنامه با توجه به پتانسيل هاي موجود در بانک تشريح و ارتقاء سطح مشتري مداري در شعب را مورد تأکيد قرار دادند.
سپس خانم فروغيان و آقاي جمالي مشاورن مديرعامل بانک و آقاي شهرياري معاونت اداره حقوقي با حضور در جايگاه نسبت به پاسخگوئي به سوالات واصله اقدام نموده و بخش پاياني سمينار به به سخنان آقاي حاجي زاده مديرعامل بانک اختصاص يافت. ايشان ارائه کيفي خدمات و وصول مطالبات را از امور محوري برنامه دانسته و همکاران را در تلاش مضاعف به منظور بهبود امور دعوت نمودند.

ديدگاه خود را در مورد اين خبر بنويسيد»
لطفا قسمت نام و متن ديدگاه را به صورت فارسي وارد کنيد.
نظراتي که با حروف لاتين و غيرفارسي نوشته شده باشند تاييد نخواهند شد.
نام شما (اجباري)
آدرس Email (اختياري)
متن ديدگاه (اجباري)
کد امنيتي
تکرار کد بالا
تبليغات